2023-09-29

Įvyko mokymai Lietuvos sveikatos mokslų universitete

Š. m. rugsėjo 20 ir 27 d. Tarnybos atstovai vedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokymus, skirtus akademinei etikai. Universiteto akademinei bendruomenei buvo pristatytos šios temos: mokslinių tyrimų kokybė akademinės etikos prasme, geroji tyrimų dokumentų tvarkymo praktika, bendraautorystė moksliniuose tyrimuose, plagiatas ir jo prevencija. Tarnybos atstovai apžvelgė gerąją mokslinio tyrimo duomenų valdymo praktiką, mokslinio tyrimo duomenų valdymo planų pavyzdžius, europines, krypties ir nacionalines rekomendacijas dėl etiškos autorystės, plagiato rūšis, galimas pasekmes, rekomendacijas, kaip jo išvengti, ir kt. Mokymų dalyviai diskutavo apie mokslinio tyrimo aprėptį, mokslinio tyrimo duomenų saugojimo galimybes (pvz., ilgalaikį saugojimą duomenų saugyklose, duomenų formatų konvertavimą), neetiškos autorystės, plagiato atvejus ir kitus aktualius klausimus.

Pirmąją mokymų dieną dalyvavo apie 40 universiteto akademinės bendruomenės narių, antrąją dieną – apie 30 narių.