×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-05-20

Susitikimas su Lietuvos sporto universiteto akademine bendruomene

Gegužės 19 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė ir Tarnybos vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė dalyvavo virtualiame susitikime su Lietuvos sporto universiteto (toliau – LSU) akademine bendruomene. Susitikime dalyvavo apie 60 LSU akademinės bendruomenės narių, kuriems kontrolierė pristatė mokslinio sąžiningumo ir publikavimo etikos sampratas bei neetiškų mokslinių tyrimų apraiškas kartu pateikdama pavyzdžių iš nacionalinės ir tarptautinės praktikos. Buvo atkreiptas dėmesys į autorystės pažeidimų vertinimą, publikavimo etikos pažeidimų pasekmes ir kt. Kamilė Kapočiūtė susitikime dalyvavusiems LSU akademinės bendruomenės nariams pristatė Tarnyboje 2019 m. parengtas Netikrų mokslo renginių atpažinimo gaires, kaip geriausia jas taikyti ir kaip atpažinti netikrus mokslo renginius. Susitikimo dalyviai domėjosi netikrų mokslo renginių dažnumu Lietuvoje, kaip turėtų vykti studento ir jo baigiamojo darbo vadovo bendradarbiavimas publikuojant mokslinius straipsnius ir pan.