×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-05-15

Akademinė bendruomenė gilinosi į mokslinės veiklos etiką

Gegužės 13–14 d. Tarnyba nuotoliniu būdu organizavo mokslinės veiklos etikos mokymus. Pirmi mokymai buvo skirti doktorantų vadovams apie etiško mokslinio vadovavimo ypatumus. Mokymų metu pabrėžta, kad etines dilemas, kilusias vadovaujant doktorantams, būtina spręsti kartu su padalinio ir institucijos vadovais. Akcentuota, kad tokiose situacijose ir doktorantas, ir mokslinis vadovas turi ieškoti sprendimo būdų savo institucijoje. Taip pat pasidalinta patarimais, kaip gerinti mokslinį vadovavimą ir spręsti iškilusias etines mokslinio vadovavimo dilemas. Mokymų dalyviams buvo pristatyti Austrijoje 2013 metais atliktos nacionalinės apklausos „Self-reported research misconduct“ rezultatai, išsamiai paaiškinti autorystės kriterijai.

Antri mokymai buvo skirti akademinės etikos komitetų nariams. Šių mokymų metu pasidalinta Austrijos mokslinių tyrimų sąžiningumo agentūros ir kitų šalių patirtimi nagrinėjant mokslinių tyrimų etikos pažeidimus. Atkreiptas dėmesys į tai, kad mokslinių tyrimų etiką reglamentuojančios nuostatos turi būti lengvai ir viešai prieinamos, pateikiamos ne tik gimtąja kalba, reguliariai peržiūrimos. Taip pat akcentuotas akademinės etikos komitetų narių interesų konflikto valdymo būtinybė.

Mokymus vedė lektoriai iš Austrijos mokslinių tyrimų sąžiningumo agentūros – Administracinio biuro vadovė dr. Nicole Foeger ir ekspertas Armin Schmolmueller. Šiuose mokymuose dalyvavo 85 moksliniai vadovai iš 15 universitetų ir mokslinių tyrimų institutų ir 14 akademinės etikos komitetų narių iš 12 mokslo ir studijų institucijų.