2022-02-14

Su Lietuvos socialinių mokslų centro bendruomene diskutuota apie etiką mokslinėje veikloje ir mokslo sklaidoje

Vasario 10 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė susitiko su Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) akademine bendruomene. Susitikime dalyvavo apie 50 bendruomenės narių.

Susitikimo metu kontrolierė paaiškino mokslininko atsakomybės laikytis mokslinės ir profesinės etikos normų ištakas Lietuvoje ir akcentavo, kad teisiniu požiūriu etika mokslinėje veikloje ir mokslo sklaidoje atsirado kur kas anksčiau, negu buvo įtvirtintas akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus institutas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. Kontrolierė trumpai pristatė akademinės etikos pažeidimų tipologiją, išsamiau išdėstė taikytinas tam tikrų akademinės etikos pažeidimų (pavyzdžiui, plagiato, neetiškos autorystės ir kitų pažeidimų, susijusių su tyrimo duomenimis, institucine prieskyra, ir pan.) prevencijos priemones ir akademinės etikos pažeidimų sukeliamas pasekmes. Kontrolierė pabrėžė, kad įgyvendinant atvirojo mokslo nuostatas yra galimybė sumažinti tokias neetiško elgesio apraiškas, kaip neetišką autorystę, duomenų falsifikavimą ir fabrikavimą ir kt. Kontrolierė savo pranešimą baigė pristatydama, kokios neetiško elgesio apraiškos dažniausiai nustatomos ekonomikos moksluose ir kaip atpažinti tarptautinių akademinės etikos standartų siekiančius ekonomikos žurnalus. Ji atkreipė LSMC akademinės bendruomenės dėmesį į tai, kad etikos laikymasis mokslinėje veikloje ir mokslo sklaidoje yra viena iš mokslo kokybės dedamųjų ir tokiu požiūriu turėtų vadovautis kiekvienas mokslininkas.

Susitikime su LSMC akademine bendruomene dalyvavo ir Lietuvos mokslo tarybos atstovas – Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Stumbrys, kuris pristatė kasmetinio mokslo veiklos vertinimo ypatumus bei atsakė į LSMC bendruomenės klausimus dėl, pavyzdžiui, mokslo darbų skelbimo grobuoniškuose žurnaluose, straipsnių skelbimo su užsienio tyrėjais skatinimo, autoriaus indėlio skaičiavimo praktikų ir kt.