2022-02-11

Su Kauno kolegijos dėstytojais diskutavome apie akademinę etiką

Vasario 9 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė ir Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Julija Umbrasaitė susitiko su Kauno kolegijos dėstytojais bei administracijos darbuotojais. Susitikime dalyvavo apie 60 bendruomenės narių.

Susitikimo metu kontrolierė pristatė akademinės etikos įtvirtinimo studijų procese raidą, akademinės etikos sąvokos kaitą, Tarnybos veiklos kryptis, akademinės etikos pažeidimų tipus bei pasekmes, studijų procesui aktualias gaires. Dr. Julija Umbrasaitė pristatė akademinės etikos užtikrinimo mokslo renginiuose rekomendacijas.

Kadangi Covid-19 pandemijos laikotarpiu ypač aktualus studijų proceso organizavimas nuotoliniu būdu ir su juo susiję iššūkiai, su kolegijos bendruomene buvo plačiau aptarti nuotolinės akademinės etikos aspektai. Susitikimo dalyviai diskutavo, kokiais būdais užtikrinti akademinį sąžiningumą, organizuojant studentų atsiskaitymus.