2022-01-27

Įvyko pirmasis tarpinstitucinis susitikimas duomenų valdymo plano formai parengti

Tarnybos iniciatyva 2022 m. sausio 20 d. įvyko pirmasis tarpinstitucinis mokslinių tyrimų duomenų valdymo plano pavyzdinės formos rengimo darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš kelių Lietuvos institucijų: Lietuvos mokslo tarnybos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos. Duomenų valdymo plano pavyzdinė forma papildys Tarnybos paskelbtas Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires.

Susitikimo metu buvo pasidalyta Europos valstybių, kurios savo mokslo ir studijų sistemose naudoja didesnio (pvz., Suomija) ar mažesnio (pvz., Nyderlandai) detalumo duomenų valdymo plano formas, gerųjų praktikų pavyzdžiais, taip pat paaiškinta, kuo reikšmingas tyrimo duomenų valdymas atliekant mokslinį tyrimą ir skelbiant jo rezultatus, kaip jis gali prisidėti prie mokslo kokybės ir atvirojo mokslo skatinimo. Susitikimo dalyviai buvo pakviesti pasidalyti savo mokslo srities duomenų valdymo praktika. 

Darbo grupės parengta duomenų valdymo plano pavyzdinė forma padės tyrėjams atsakingai planuoti duomenų valdymo procesus, užtikrinti tyrimo dalyvių apsaugą ir leis išvengti galimų akademinės etikos pažeidimų mokslinėje veikloje (pvz., neetiškos autorystės, duomenų fabrikavimo, duomenų falsifikavimo atvejų ir pan.) bei pagelbės mokslo ir studijų institucijų atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetams tinkamai užtikrinti savo veiklą.