×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-05-04

Su etikos komitetais diskutavome apie skundų nagrinėjimo ypatumus

Gegužės 3 d. kontrolierė dr. Loreta Tauginienė susitiko su mokslo ir studijų institucijų etikos komitetų nariais, su kuriais diskutavo, kaip užtikrinti konfidencialumo principą nagrinėjant skundus dėl galimų akademinės etikos pažeidimų bei kokia skundo medžiaga teiktina skundžiamam asmeniui susipažinti. Etikos komitetų atstovai dalijosi patirtimi, kokias priemones taiko nagrinėdami skundus. Susitikimo dalyviai taip pat domėjosi, kaip pasitelkti neetiško elgesio viešinimą kaip efektyvią poveikio priemonę akademinėje aplinkoje, kokie yra tekstų sutapčių ir plagiato skirtumai ir kt.

Kasmetiniame susitikime dalyvavo daugiau kaip 30 etikos komitetų atstovų.