×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-02-13

Paskelbta Studijų sutarčių sąlygų, susijusių su etikos kodeksų laikymosi užtikrinimu, apžvalga

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atlikta Studijų sutarčių sąlygų, susijusių su etikos kodeksų laikymosi užtikrinimu, apžvalga. Šioje apžvalgoje apibendrinami mokslo ir studijų institucijų apklausos rezultatai ir rekomendacijos. Apžvalga siekiama įvertinti mokslo ir studijų institucijų studijų sutarčių sąlygų, susijusių su etikos kodeksų laikymusi, užtikrinimo galimybes. Tikimasi, kad apklausos rezultatai ir rekomendacijos padės mokslo ir studijų institucijoms skatinti studentus laikytis akademinės etikos (akademinės etikos kodekso) nuostatų.