×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-02-13

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pranešimas dėl žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių dėl etikos ir / ar procedūrų galimų pažeidimų studentų baigiamųjų darbų gynimuose

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, reaguodamas į tai, kad pastaruoju metu žiniasklaidoje padaugėjo anoniminių pranešimų, kuriuose aprašomi galimi akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimai studentų baigiamųjų darbų gynimuose, dažniausiai nenurodant galimų pažeidėjų ir tokiu būdu menkinant visų aukštųjų mokyklų prestižą ir aukštojo mokslo vertybes, kviečia studentus ar kitus akademinės bendruomenės narius apie tokius atvejus pranešti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai. Kontrolieriaus tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina efektyvų ir konfidencialų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimą, taip pat informacijos apie asmenis, kurie oficialiai suteikė tyrimui reikalingos informacijos, konfidencialumą.