2021-03-26

Nuotoliniu būdu susitikome su Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bendruomene

Kintančioje pandemijos metu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba tęsia susitikimus su akademinės bendruomenės atstovais. 2021 m. kovo 25 d. įvyko nuotolinis susitikimas su 33 bendruomenės nariais iš Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos. Siekiant skatinti refleksiją apie akademinės etikos situaciją tyrėjų bendruomenėje, Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė susitikimo dalyviams pristatė tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ rezultatus.

Pandemijai tęsiantis ir nuotoliniam mokymuisi išliekant neišvengiama tikrove, apie tai, kaip užtikrinti akademinės etikos laikymąsi nuotoliniu būdu, pasakojo Tarnybos vyriausioji specialistė dr. Eglė Ozolinčiūtė, pristačiusi Tarnybos paskelbtas gaires „Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu“, o Tarnybos vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė – „Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gaires“, kuriose dėstytojams siūlomos priemonės, galinčios padėti objektyviau ir sąžiningiau vertinti grupinius darbus.

Diskusijos metu akademinės bendruomenės atstovai domėjosi, kokie akademinės etikos pažeidimai konstatuojami, kurie iš jų laikytini sudėtingais, tikslinosi, kaip turi būti rengiama metodinė medžiaga akademinės etikos požiūriu.