2021-04-08

Akademinės etikos komitetų atstovai dalyvavo interaktyviuose mokymuose „Vertybės ir moralė akademinėje aplinkoje“

Balandžio 7 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos iniciatyva įvyko mokymai „Vertybės ir moralė akademinėje aplinkoje”, kurie parengti pagal Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis finansuojamo projekto „Vertybėmis grįsta etika ir mokslinių tyrimų sąžiningumas: Europos elgesio kodekso mokslinių tyrimų etikos klausimais principų ir praktikos laikymuisi skirta edukacinė programa“ (angl. Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity) VIRT2UE Train the Trainer programą. Mokymuose dalyvavo 18 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos komitetų atstovų.

Mokymus pradėjo ir įžanginį žodį tarė VIRT2UE Train the Trainer programos koordinatorė dr. Signe Mezinska iš Latvijos universiteto. Interaktyvių mokymų pirmos dalies metu diskutuota apie akademinės etikos dilemas ir susijusius akademinės etikos pažeidimus, kokie Europos elgesio kodekse mokslinių tyrimų etikos klausimais nustatyti mokslo principai yra aktualiausi pasirenkant vienokį ar kitokį elgesį  ir kokiomis dorybėmis tyrėjas turi pasižymėti, kad būtų išvengta akademinės etikos pažeidimų. Antroje mokymų dalyje dalyviai svarstė apie tai, ką reiškia būti geru tyrėju ir kokias gėrio tipologijas tyrėjas turi atitikti, kad jis / ji būtų geru (-a) tyrėju (-a). Trečioje mokymų dalyje dalyviai inscenizuodami hipotetinę situaciją turėjo argumentuoti skirtingas elgesio pozicijas debatų ir dialogo būdais.

Mokymus vedė Lietuvos bioetikos komiteto vadovė dr. Asta Čekanauskaitė ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė.