×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-07-07

Lietuvos mokslo tarybos plenarinis posėdis

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos plenariniame posėdyje. Šiame posėdyje buvo patvirtinta Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ baigiamoji ataskaita, pritarta naujų nacionalinių mokslo programų projektams („Modernybė Lietuvoje“, „Gerovės visuomenė“, „Link ateities technologijų“, „Sveikas senėjimas“, „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“), patvirtintas atnaujintas mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis, paskirstytos Lietuvos mokslo tarybos lėšos programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimui 2014 m., nagrinėti kiti klausimai.