×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-07-18

Kontrolieriaus vieši pranešimai nebebus skelbiami leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“

Siekiant taupyti biudžeto lėšas ir efektyviai išnaudoti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainę, Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. XII-1086 pakeitė Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. XI-1583 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatus, panaikindamas Kontrolieriui pareigą skelbti viešus pranešimus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Nuo šiol visa informacija apie Kontrolieriaus tarnybos veiklą, nagrinėjamus skundus ar atliekamus tyrimus ir Kontrolieriaus priimtus sprendimus skelbiama tik Kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. XII-1086 rasite čia.