2014-11-03

Lietuvos mokslo tarybos konferencija „Mokslo tarptautiškumas Lietuvos mokslo kokybei gerinti“

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos rengiamoje konferencijoje „Mokslo tarptautiškumas Lietuvos mokslo kokybei gerinti“. Konferencijos dalyviai –  šalies mokslo politiką įgyvendinančių institucijų vadovai ir atstovai, užsienyje dirbantys Lietuvos mokslininkai, Lietuvos mokslo bendruomenė.

Pranešimus apie galimybes stiprinti mokslo kokybę skaitė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius H. Pauža, Lietuvos Respublikos ūkio viceministras, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vadovai, užsienio universitetuose dirbantys mokslininkai prof. Feliksas Bukauskas (Alberto Einšteino medicinos koledžas, Jungtinės Amerikos Valstijos), dr. Darius Čeburnis (Nacionalinis Airijos Golvėjaus universitetas, Airija), dr. Ainius Lašas (Bato (Bath) universitetas, Jungtinė Karalystė) ir prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo technikos universitetas, Vokietija).

Konferencijos metu išsakytos mintys apie mokslo tarptautiškumą, jo skatinimo priemones buvo apibendrintos konferencijos pabaigoje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo mokslo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovai.