×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-10-14

Kontrolierius aptarė bendradarbiavimo galimybes su Studijų kokybės vertinimo centru

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas susitiko su Studijų kokybės vertinimo centro l. e. direktoriaus pareigas Nora Skaburskiene ir Studijų vertinimo skyriaus vedėju Almantu Šerpatausku. Susitikimo metu buvo diskutuota apie bendradarbiavimo galimybes vertinant akademinės etikos lygį atliekant aukštųjų mokyklų institucinį ir studijų programų vertinimus. Taip pat buvo aptartos bendrų renginių organizavimo galimybės studijų kokybės gerinimo ir etikos skatinimo tema. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas ir Studijų kokybės vertinimo centro l. e. direktoriaus pareigas Nora Skaburskienė sutarė keistis informacija apie akademinės etikos užtikrinimo praktiką aukštosiose mokyklose.