2021-05-31

Europos molekulinės biologijos organizacija domėjosi mokslinių tyrimų etika Lietuvoje

Gegužės 25 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė dalyvavo Europos molekulinės biologijos organizacijos (EMBO) apžvalginėje sesijoje apie mokslinių tyrimų sąžiningumą. Susitikimo metu kontrolierė trumpai apžvelgė mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos situacijos Lietuvoje vertinimą pristatydama tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ pagrindinius rezultatus ir vieną iš priemonių, skatinančių mokslinių tyrimų etikos laikymąsi – Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės. Taip pat susitikimo metu diskutuota apie pokyčių būtinybę vertinant tyrėjo mokslinę veiklą, atliekant ekspertinį mokslo projektų paraiškų vertinimą bei stiprinant mokslinius tyrimus atliekančių ir finansuojančių institucijų vaidmenį mokslinių tyrimų etikos srityje.

EMBO, įkurta 1964 metais, vienija daugiau kaip 1800 gyvybės mokslų tyrėjų Europoje ir už jos ribų. Pagrindiniai EMBO tikslai yra padėti talentingiems tyrėjams visais jų karjeros etapais, skatinti keitimąsi moksline informacija ir padėti sukurti mokslinių tyrimų aplinką, kurioje mokslininkai galėtų pasiekti geriausius rezultatus.