2021-05-28

Dėmesys akademinei etikai studijų procese ir mokslinėje veikloje

Tarnybos atstovai gegužės mėnesį susitiko su dviejų universitetų akademinės bendruomenės nariais – Mykolo Romerio universiteto dėstytojais ir tyrėjais bei Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentais.

Gegužės 21 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė skaitė pranešimą Mykolo Romerio universiteto akademinei bendruomenei apie mokslinių tyrimų etikos ir publikavimo etikos situaciją Lietuvoje, mokslo publikacijos atšaukimo pasekmes bei neetiško elgesio prevencijos priemones, pvz., atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą. Kontrolierė atkreipė dėmesį į  atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo svarbą mokslo kokybei. Šį susitikimą tęsė Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) Eglė Ozolinčiūtė, kuri dalijosi sprendimais, kaip užtikrinti akademinės etikos laikymąsi organizuojant studijas nuotoliniu būdu.

Gegužės 26 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentai kartu su kontroliere gilinosi į akademinę etiką studijų procese – universiteto vertybių svarbą priimant sprendimus, akademinės etikos laikymąsi skatinančios aplinkos ypatumus bei tokius akademinės etikos pažeidimus, kaip fabrikavimas, falsifikavimas, plagiatas, nesavarankiškai parengto rašto darbo pateikimas savo institucijai, ir jų pasekmes. Studentams ypač buvo aktualūs klausimai dėl tekstų sutapčių interpretavimo.