×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-12-05

Diskutuota apie mokslinio tyrimo duomenų valdymą

Š. m. gruodžio 2 d. Tarnyba organizavo seminarą su aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetų, Lietuvos bioetikos komiteto bei Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos atstovais ir kitais akademinės bendruomenės nariais apie mokslinio tyrimo duomenų valdymą. Tarnybos vadovė kontrolierė dr. Loreta Tauginienė aptarė duomenų valdymo planavimo svarbą, siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų etiką. Kontrolierė pristatė mokslinio tyrimo duomenų nuasmeninimo būdus ir kelis jų taikymo pavyzdžius. Tarnybos vyriausiosios specialistės (vyriausiosios analitikės) dr. Birutė Liekė ir dr. Julija Umbrasaitė pristatė mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano dalis: bendrąją informaciją, tyrimo duomenų rinkimą, metaduomenis, tyrimo duomenų analizę. Pranešėjos aptarė, kokią informaciją svarbu pateikti mokslinio tyrimo duomenų valdymo plane bei dalijosi įžvalgomis, į ką tyrėjai turėtų atkreipti dėmesį, siekdami išvengti galimų mokslinių tyrimų etikos pažeidimų. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius habil. dr. Artūras Kaklauskas apžvelgė tyrimo duomenų saugojimo ir atsarginių kopijų darymo reikalavimus ir praktiką bei pateikė rekomendacijas, kaip saugoti mokslinių tyrimų duomenis, pasirinkti saugyklas, daryti atsargines kopijas ir pan. UAB „Visionary Analytics“ atstovė Aurinta Garbašauskaitė bei Gamtos tyrimų centro tyrėja dr. Eglė Jakubavičiūtė dalijosi gerąja patirtimi apie duomenų tvarkymą pasibaigus tyrimui.

Seminaro dalyviai diskutavo, kurios šalies reikalavimų reikėtų laikytis planuojant tarptautinius mokslinius tyrimus, kas – institucijos ar tyrėjai – atsakingi už duomenų saugojimo infrastruktūrą, kokios tyrėjų ir kitų darbuotojų atsakomybės, kas institucijoje gali suteikti pagalbą IT, standartų, asmens duomenų apsaugos ir kitais klausimais. Renginio dalyviai domėjosi mokslinių tyrimų duomenų saugyklomis Lietuvoje ir kitose šalyse bei mokslo srityse. Taip pat buvo diskutuojama, kaip rinkti jautrią asmens informaciją apie lytį ir kt. Seminaro metu akcentuota, kaip svarbu aiškiai apibrėžti visų tyrėjų atsakomybes, siekiant išvengti nesklandumų tyrimo metu ir jam pasibaigus; taip pat – kaip duomenų valdymo planai gali padėti taupyti studijų ir mokslo institucijų finansinius išteklius.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 70 dalyvių.