×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-12-09

Kontrolierė tęsia susitikimus su etikos komitetais

Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė š. m. gruodžio 8 d. susitiko su mokslo ir studijų institucijų etikos komitetų atstovais. Susitikimo metu kontrolierė etikos komitetų atstovams pristatė pokyčius akademinės etikos srityje (pvz., mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano formą). Ji taip pat atsakė į etikos komitetų atstovams aktualius klausimus, susijusius su akademinės etikos kodekso rengimu, akademinės etikos laikymąsi skatinančiomis priemonėmis, mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano naudojimu ir kt.

Kontrolierė kasmet organizuoja du susitikimus su mokslo ir studijų institucijų etikos komitetų atstovais.