2022-11-22

Tarnybai tenka svarbus vaidmuo ETINED veikloje

Š. m. lapkričio 17–18 d. Strasbūre vyko Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platformos (angl. Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, toliau – ETINED) 6-oji plenarinė sesija. Joje buvo pristatyta Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2022 m. liepos 13 d. priimta rekomendacija valstybėms narėms dėl kovos su apgaule švietime (angl. Recommendation on countering education fraud). Renginyje taip pat buvo diskutuota apie pranešėjų apsaugą bei nesavarankiško rašto darbų rengimo ir reklamavimo paslaugų teisinį reglamentavimą Jungtinėje Karalystėje ir Australijoje. Plenarinės sesijos dalyviai atkreipė dėmesį į išsilavinimo dokumentų skaitmeninimo poreikį ir informacijos apie juos viešą prieinamumą, mokytojų ir dėstytojų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir kt. Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė su ETINED atstovais pasidalijo įžvalgomis apie Lietuvoje vykstančius pokyčius aukštajame moksle ir mokslinėje veikloje.

Iš kairės į dešinę: Ieva Vaiciukevičienė, Loreta Tauginienė
Nuotrauka: Vitaly Nosok

ETINED 6-osios plenarinės sesijos metu buvo sukurtas ETINED biuras, kurio pagrindinė atsakomybė yra identifikuoti ir pasiūlyti ETINED veiklos prioritetus bei teikti ETINED nariams pranešimus ir planuoti ETINED susitikimus. ETINED atstovų bendru sutarimu pritarta Europos Tarybos atstovų pasiūlytai ETINED biuro sudėčiai. ETINED biurą sudaro šeši ETINED atstovai: Tomáš Foltýnek (Čekija), Henry Alexander Henrysson (Islandija), Luca Lantero (Italija), Adam Liwak (Malta), Oraz Myradov (Europos studentų sąjunga) ir kontrolierė dr. Loreta Tauginienė (Lietuva).

Pirmajame ETINED biuro susitikime diskutuota apie ETINED veiklos prioritetų kryptis, susijusias su suvokimo apie sąžiningą elgesį ir prevencijos priemonių didinimu bei švietimo sistemos pokyčių stebėsena.

ETINED platformoje Lietuvą atstovauja Studijų kokybės vertinimo centro ir Tarnybos darbuotojai.