2023-01-31

Diskutavome apie duomenų apsaugą ir etikos aktualijas biomedicininiuose tyrimuose

Sausio 28 d. minima Europos duomenų apsaugos diena. Pažymint šią dieną, š. m. sausio 27 d. Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyko seminaras „Duomenų apsaugos ir etikos aktualijos biomedicininiuose tyrimuose“. Renginio metu pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Tarnybos atstovai. Seminaro metu pristatyta informuoto asmens sutikimo teisinio reguliavimo problematika, aptarti asmens duomenų apsaugos reikalavimai vykdant klinikinius tyrimus, akcentuoti mokslinių tyrimų atlikimo etiniai aspektai, pristatytos leidimo atlikti biomedicininį tyrimą procedūros ir aktualijos, dalytasi Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų patirtimi mokslinių tyrimų ir duomenų apsaugos srityje.

Tarnybos vyriausioji specialistė (vyr. analitikė) dr. Julija Umbrasaitė seminaro dalyvius supažindino su europinėmis gairėmis ir rekomendacijomis mokslinio sąžiningumo srityje, akademinę etiką reglamentuojančiais nacionaliniais dokumentais, akademinės etikos mokslo ir studijų procese dalyviais bei pristatė Tarnybos veiklos sritis.

Nuotrauka iš B. Liekės archyvo

Seminare aptartos galimos teisinio duomenų apsaugos reglamentavimo tobulinimo kryptys. Interaktyvios diskusijos metu renginio dalyviai uždavė jiems aktualius klausimus. Domėtasi, ar reikalingas abiejų tėvų sutikimas vykdant biomedicininius tyrimus su vaikais, ar reikalingas etikos leidimas atliekant tyrimus su žmogaus biologiniais ėminiais, kai nerenkami asmens duomenys, ar gydytojas gali naudoti turimus paciento kontaktus, kad pakviestų jį dalyvauti biomedicininiame tyrime, kokios tyrimo užsakovo ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje vyks tyrimas, atsakomybės (kas yra duomenų valdytojas, kas – duomenų tvarkytojas) ir kt.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių: biomedicininius tyrimus atliekantys tyrėjai, medikai, dėstytojai, studentai, administracijos darbuotojai. Renginio įrašą galite rasti čia.