×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023-01-30

Susitikome su Kauno technologijos universiteto dėstytojais

Š. m. sausio 27 d. kontrolierė dr. Loreta Tauginienė dalyvavo susitikime su Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) dėstytojais. KTU organizuotoje diskusijoje „Dėstytojų kavinė“ kontrolierė dėstytojams pristatė aktualią informaciją apie akademinę etiką studijų procese, pvz., dėstytojo profesijai keliamus lūkesčius akademinės etikos srityje, priemones, kuriomis skatinama laikytis akademinės etikos nuostatų nacionaliniu ir universiteto lygmenimis. Kontrolierė kartu su diskusijos dalyviais ieškojo sprendimų į iškeltus klausimus, susijusius su studijų proceso organizavimu ir užtikrinimu.

Diskusijoje dalyvavo apie 70 KTU dėstytojų.