2023-09-01

Baigtas įgyvendinti „BRIDGE“ projektas

Tarnyba kartu su partneriais baigė įgyvendinti tarptautinį projektą „BRIDGE“, t. y. „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas” (angl. Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society, projekto Nr. 2020-1-SE01-KA203-077973). Projektas buvo finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis pagal veiksmą „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“. „Erasmus+“ programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, remianti Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą. Ja remiami projektai aukštojo mokslo, profesinio mokymo, mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo, jaunimo ir sporto srityje. Bendra Europos Sąjungos dotacijos vertė projektui – 374 247,00 Eurų.

Projekte dalyvavo 5 šalys. Projektą koordinavo Upsalos universitetas (Švedija). Projekte dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Čekijos, Šiaurės Makedonijos ir Ukrainos. Šio projekto tikslas: sukurti sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes. Projekto tikslinė grupė: magistrantai, doktorantai ir jų vadovai.

Projekto metu sukurti rezultatai ir produktai: atmintinės ir gairės akademinės etikos klausimais mokslo, verslo ir visuomenės srityje, mokomoji medžiaga (įskaitant žaidybinius atvejus, atspindinčius realias situacijas), atvirieji švietimo ištekliai (moduliai ir kt.). Projekto metu vykdyti mokymai Lietuvoje, Šiaurės Makedonijoje ir Švedijoje, organizuoti dveji daugybiniai renginiai (angl. multiplier events), nuotoliniai seminarai. Tarnyba vadovavo dviejų gairių sukūrimui bei jų žaidybinimui (vinječių ir scenarijų sukūrimui), parengė modulį apie piliečių mokslo etiką, kartu su partneriais organizavo projekto mokymus Vilniuje bei nuotolinius seminarus, kartu du partneriais prisidėjo prie kitų projekto rezultatų sukūrimo.

Kviečiame peržiūrėti projekto rezultatus čia.