×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-09-02

Atnaujinome Rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų

2020 m. rugpjūčio 25 d. buvo patvirtintos atnaujintos Rekomendacijos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo (toliau – Rekomendacijos), parengtos vadovaujantis Tarptautinės universitetų asociacijos ir Didžiosios universitetų chartijos observatorijos gairėmis mokslo ir studijų institucijų etikos kodeksams, nacionaliniais teisės aktais ir atsižvelgiant į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu sudarytos darbo grupės narių siūlymus.

Tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą aukštųjų mokyklų autonomiją, yra pasirengusi konsultuoti mokslo ir studijų institucijas atnaujinant akademinės etikos kodeksus, suteikti aktualią informaciją, pristatyti atnaujintas Rekomendacijas akademinės bendruomenės nariams, atsakyti į kitus iškilusius klausimus.