2015-02-27

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius pateikė 2014 m. veiklos ataskaitą

Kontrolierius 2015 m. vasario 27 d. pateikė Seimui 2014 m. veiklos ataskaitą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 16 dalyje. Ši metinė Tarnybos veiklos ataskaita ne tik leidžia įvertinti jau atliktus darbus nuo Tarnybos įsteigimo dienos, bet ir tampa atskaitos tašku planuojant kitas svarbias veiklas, susijusias su akademinės etikos ir procedūrų laikymosi užtikrinimu ateityje.