×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-03-04

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius kviečia valstybines institucijas bendradarbiauti

2015 metais Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius) Vigilijus Sadauskas priėmė 25 sprendimus, susijusius su akademinės etikos ir procedūrų atvejais, t. y. 19 sprendimų priimti dėl gautų skundų, 6 sprendimai – dėl pradėtų tyrimų. Daugiausia 2015 m. skųstasi dėl procedūrų pažeidimų (59 proc.) ir akademinio sąžiningumo (29 proc.) atvejų, tačiau pasitaikė ir skundų bei pranešimų dėl etiškų tarpusavio santykių (8 proc.) ir lygių teisių dalyvauti konkursuose (4 proc.).

Kontrolierius džiaugiasi, kad įvairios valstybinės institucijos nelieka abejingos akademinės etikos problemoms ir persiunčia aktualią informaciją Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai. Todėl Kontrolierius dėkoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir kitoms institucijoms, prisidedančioms prie akademinės etikos situacijos gerinimo.

Kontrolierius ragina ir kitas institucijas ateityje netoleruoti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų atvejų ir kviečia bendradarbiauti persiunčiant aktualią informaciją, susijusią su akademinės etikos ir procedūrų galimų pažeidimų atvejais. Neabejingumas vienas iš įrankių, skatinančių laikytis sąžiningumo plačiąja prasme.