2022-05-23

Tiesiant etikos tiltus tarp aukštojo mokslo, verslo ir visuomenės – ko galime pasimokyti?

Gegužės 16–20 d. įvyko projekto BRIDGE susitikimai ir mokymai Lietuvos akademinei bendruomenei: magistrantams, doktoratams ir jų vadovams. Mokymuose gegužės 17–19 d. dalyvavo 41 mokslo ir studijų institucijų atstovas. Mokymų dalyviams buvo pristatytos pagrindinės akademinio sąžiningumo sąvokos, aptartos ribos tarp akademinio sąžiningumo ir mokslinio sąžiningumo. Susitikimuose taip pat buvo pristatyti projekto rezultatai: kontrolinių klausimų sąrašai (angl. checklists) magistrantams, doktorantams ir jų vadovams, padedantys planuoti ir pasirengti mokslinio tyrimo projektams bei užkirsti kelią akademinės etikos pažeidimams; situacijų žaidimas studentams ir jų vadovams, skirtas susipažinti su akademinio ir mokslinių tyrimų sąžiningumo problemomis, pažeidimų atvejais ir sprendimų galimybėmis; gairės, skirtos studentams ir jų vadovams, dalyvaujantiems ar planuojantiems dalyvauti piliečių mokslo projektuose arba bendradarbiauti su verslu mokslo ir studijų srityse. Mokymų metu dalyviai buvo kviečiami diskutuoti, dalytis savo patirtimi, atlikti praktines užduotis, įsitraukti į vaidmenų žaidimą ir pan.

Nuotraukos iš Tarnybos archyvo

Projekto koordinatorė dr. Sonja Bjelobaba (Upsalos universitetas, Švedija) magistrantams ir doktorantams vedė akademinio rašymo mokymus, kur palietė pagrindines akademinės etikos problemas bei pateikė praktinių patarimų, metodinės medžiagos pavyzdžių, kaip tinkamai organizuoti rašymo procesą ir išvengti akademinės etikos pažeidimų. Lektorė dėstytojams bei tyrėjams skirtame seminare aptarė mokslinių tyrimų etikos aspektus, problemas ir sprendimus (pvz., apie grobuoniškus žurnalus pasitikrinti leidėjų patikros platformoje „Think. Check. Submit.“), su kuriais būtina supažindinti ir savo studentus – būsimuosius tyrėjus. Projekto partnerė iš Čekijos dr. Dita Dlabolova (Mendelio universitetas Brno) praktinės sesijos metu pristatė pavyzdžius, rodančius, kur yra plagiato ribos bei kodėl yra svarbus tinkamas autorių citavimas.

Projekto partnerių susitikimuose gegužės 16 d. ir 20 d. buvo aptarti pasiekti projekto rezultatai, jų viešinimas bei ateities planai. Atkreiptas dėmesys, kad grįžtamasis ryšys, gautas iš susitikimo dalyvių, patvirtina projekto metu sukurtų priemonių aktualumą. Tikimasi, kad akademinės bendruomenės įžvalgos bus panaudotos, siekiant dar labiau patobulinti ir pritaikyti šias priemones akademinės bendruomenės reikmėms. Informaciją apie projektą, projekto rezultatus ir kita aktuali informacija talpinami projekto tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose. Kviečiame sekti projekto naujienas:

http://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/

Twitter: @projectbridge_

Facebook: @infobridgeproject