×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-06-07

Mokslinio tyrimo duomenų valdymui parengta akademinės etikos skatinimo priemonė

Siekdama mokslo ir studijų institucijoms teikti rekomendacijas, kaip tinkamai užtikrinti asmens duomenų apsaugą moksliniame tyrime (mokslinio tyrimo duomenyse), Tarnybos sudaryta darbo grupė parengė mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano pavyzdinę formą. Ja siekiama tyrėjus paskatinti atsakingai tvarkyti savo mokslinių tyrimų duomenis, ypač tais atvejais, kai juose yra asmens duomenų, juos atverti laikantis mokslinių tyrimų etikos principų ir tokiu būdu vengti neetiškų situacijų (pvz., tyrimo duomenų falsifikavimo, tyrimo duomenų fabrikavimo, tyrimo duomenų pasisavinimo, neetiškos autorystės ir pan.).

Mokslinio tyrimo duomenų valdymo planas rengiamas prieš prasidedant moksliniam tyrimui, neretai teikiamas kartu su paraiška dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai įvertinimo. Jame nurodoma bendra informacija apie mokslinį tyrimą, tyrimo duomenų rinkimą, metaduomenis, tyrimo duomenų analizę, tyrimo duomenų saugojimą ir atsarginių kopijų darymą, asmens duomenis, tyrimo duomenų tvarkymą viso tyrimo metu ir pasibaigus tyrimui. Tai viena iš priemonių, padedančių užtikrinti, kad mokslinio tyrimo duomenys būtų valdomi laikantis FAIR principų, pagal kuriuos mokslinio tyrimo duomenys turi būti randami, prieinami, sąveikūs ir pakartotinai naudojami.

Tikimės, kad ši priemonė padės akademinės bendruomenės nariams tinkamai pasirengti mokslinio tyrimo duomenų valdymui ir laikytis tarptautinių akademinės etikos standartų.