×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-03-28

Tarnybos atstovai dalyvavo diskusijoje „Technologijų plėtra ir etikos aspektai“

Tarnybos atstovai dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje diskusijoje „Technologijų plėtra ir etikos aspektai“. Diskusijoje buvo svarstomi mokslo ir technologijų kuriami iššūkiai žmogaus teisėms, akademinės laisvės santykis su moralinėmis vertybėmis.

Tarnybos vyriausiasis specialistas Regimantas Juras diskusijoje teigė, kad pagrindiniai šiandienos akademinės etikos klausimai yra susiję su mokslo ir visuomenės santykiu. Akademinė laisvė negali būti atsieta nuo diskusijos apie mokslo ir technologijų kuriamus padarinius. Pažymėtina, kad mokslo ir visuomenės diskusija nėra lygiaverčių partnerių diskusija. Mokslas yra ekspertinė sistema, todėl ypač svarbu, kad mokslininkai gebėtų įsiklausyti į visuomenės poreikius. Atkreiptinas dėmesys, kad akademinė etika dažnai suvokiama siaurai, pabrėžiant mokslininkų profesinės veiklos priežiūrą.

Diskusijoje buvo pabrėžta tai, kad mokslas ir technologijos keičia žmonių gyvenimą, tačiau atliekant mokslinius tyrimus etikos klausimai dažnai sulaukia menko dėmesio. Eva Lievens, Gento universiteto Teisės fakulteto Žmogaus teisių centro profesorė, pažymėjo, kad itin svarbu svarstyti etikos klausimus ir plėtoti teisinį mokslinių tyrimų reguliavimą skatinant mokslinę ir technologinę pažangą.