×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-08-14

Tarnyba mini septynerių metų veiklos sukaktį

Nors Seimo nutarimas dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo buvo priimtas 2011 m., tačiau pilnai veikti ji pradėjo 2013-aisiais – šiandien Tarnyba mini septintąjį savo veiklos gimtadienį.

Prižiūrėdama akademinės etikos nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, Tarnyba, kurioje dirba devyni darbuotojai, aktyviai vykdo prevencinę veiklą, šviesdama visuomenę šiuo klausimu, ir intervencinę veiklą, priimdama sprendimus.

Be to, pastaruoju metu Tarnyba vis aktyviau bendradarbiauja su užsienio partneriais, įvairiose platformose keisdamasi informacija ir gerąja patirtimi. Septintaisiais veiklos metais Tarnyba tapo Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (angl. European Network of Research Integrity Offices, ENRIO) nare, o Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė paskirta atstovauti Lietuvai Europos Tarybos Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platformos (angl. Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, ETINED) nare ir išrinkta ENRIO Pereinamojo laikotarpio tarybos nare.