×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-08-26

Paskelbta tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020” ataskaita

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) pristato tyrimo „Atsakingo mokslo barometras 2020“ apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbančių tyrėjų patirtis bei situacijas mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos srityje rezultatus. Tyrimu buvo siekiama per akademinės etikos prizmę apžvelgti dabartinę mokslinių tyrimų atlikimo ir jų rezultatų skelbimo praktiką Lietuvos universitetuose, kolegijose ir mokslinių tyrimų institutuose.

Apklausoje dalyvavo 384 respondentai – doktorantai ir tyrėjai (dėstytojai, mokslininkai ir institucijose dirbantys kiti tyrėjai). Analizuota, kiek dėmesio Lietuvos akademinė bendruomenė skiria švietimui apie mokslinių tyrimų ir publikavimo etiką, kaip pasireiškia akademinės bendruomenės etinis jautrumas, kokie mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos  pažeidimai pastebimi akademinėje aplinkoje ir kaip jie sprendžiami. Tarnybos tyrimo klausimynas adaptuotas pagal Suomijoje Mokslinių tyrimų sąžiningumo tarybos periodiškai vykdomo tyrimo „Suomijos mokslinių tyrimų sąžiningumo barometras” klausimyną ir Lietuvos mokslo kontekstą.

Pasak respondentų, per pastaruosius trejus metus tyrėjai savo institucijos akademinėje bendruomenėje (tarp mokslininkų, tyrėjų ir doktorantų), niekada nesusidūrė arba labai retai susidūrė su mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos atvejais (pvz., ypač retai pastebimi arba niekada nepastebimi tokie mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimai kaip duomenų išgalvojimas ir jų naudojimas kaip tikrų; tikrų duomenų suklastojimas, sumažinant jų masyvą ar praleidžiant duomenis, neatitinkančius pageidaujamų išvadų ar rezultatų). Nerimą kelia ir tai, kad daugiau nei kas trečias respondentas niekada per pastarųjų trejų metų laikotarpį negilino savo žinių mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos srityse. Daugiau nei du trečdaliai respondentų ieškojo informacijos šia tema savarankiškai. Šie tyrimo rezultatai kelia abejones dėl respondentų kritinės refleksijos mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos klausimais bei nuogąstavimus dėl mokslo ir studijų institucijų nepakankamų pastangų įgyvendinant akademinę etiką skatinančias nuostatas.

Kviečiame išsamiau susipažinti su tyrimo ataskaita.