×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2021-09-27

Tarnyba gilinasi į akademinės etikos standartus ENRIO kongrese

Rugsėjo 27–29 d. nuotoliniu būdu vyksta Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (ENRIO) organizuojamas kongresas „Sąžiningų mokslinių tyrimų praktika“, kuriame Tarnybos veiklos rezultatais ir patirtimi dalijasi dvi Tarnybos darbuotojos – vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė ir vyriausioji specialistė Kamilė Kapočiūtė-Sabaitienė.

ENRIO kongrese bus diskutuojama apie institucinę atsakomybę atliekant ir finansuojant mokslinius tyrimus, bus pristatomos įvairių šalių nacionalinės mokslinių tyrimų sąžiningumo sistemos, taip pat bus dalijamasi tokiais nūdienos iššūkiais atliekant mokslinius tyrimus, kaip asmens duomenų apsauga, interesų konfliktai, pranešėjų apsauga, atviras mokslas, atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas ir pan.

Kviečiame susipažinti su Tarnybos darbuotojų stendiniais pranešimais:

The Adaptation of Institutional Regulations of Ethics Committees to National Recommendations, dr. Eglė Ozolinčiūtė

Gift and guest authorship among supervisors and students, Kamilė Kapočiūtė-Sabaitienė