2019-10-16

Sveikiname akademinę bendruomenę su Pasauline etikos diena

Spalio 16 d. minima Pasaulinė etikos diena, kurios metu aukštosios mokyklos paprastai kviečia atkreipti dėmesį į nesavarankiškų rašto darbų pirkimą, šiandien opiausią akademinės etikos problemą studijų procese. Šia proga Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba kviečia akademinę bendruomenę žengti bent mažą žingsnį etiškos aplinkos kūrimo link.

Minint šią dieną, Tarnyba spalio 15 d. pakvietė akademinę bendruomenę į konferenciją „Etika akademinėje aplinkoje 2019“. Renginyje Tarnybos darbuotojai pristatė autorystės ir bendraautorystės kriterijus, apžvelgė autorystės pažeidimus Vokietijoje ir Lietuvoje, atliktą tyrimą apie produktyviausių profesorių publikavimosi aspektus bei Netikrų mokslo renginių atpažinimo gaires. Minėto tyrimo ataskaita ir Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės bus viešai prieinamos Tarnybos tinklalapyje www.etikostarnyba.lt.

Diskusijoje „Ar akademinė etika yra šių laikų aukštojo ir mokslinių tyrimų dimensija?“ buvo ieškoma atsakymų, kas prisiima atsakomybę už akademinės etikos skatinimą, jos nuostatų įgyvendinimą, kaip akademinę etiką formuoja aukštosios mokyklos, su kokiais iššūkiais susiduria jaunieji tyrėjai ir studentai bei kuo jie gali būti naudingi kuriant sąžiningesnę akademinę aplinką.