2022-09-19

Susitikta su Inovatyvios medicinos centro akademine bendruomene

Nuotrauka: Vija Vainutienė

Rugsėjo 15 d. kontrolierė Loreta Tauginienė susitiko su Inovatyvios medicinos centro akademine bendruomene aptarti tyrėjo (mokslininko) vaidmenį vykdant mokslinius tyrimus, viešinant jų rezultatus. Savo pranešime kontrolierė akcentavo, kad pareiga laikytis mokslinių tyrimų etikos ir kitų akademinės etikos standartų kyla ne tik iš Lietuvoje įtvirtintų nuostatų akademinės etikos srityje, bet ir kitų tarptautinių akademinę etiką reglamentuojančių nuostatų. Kontrolierė atkreipė dėmesį į Europos mokslininkų chartiją, Europos elgesio kodeksą mokslinių tyrimų etikos klausimais, gerąją (visuotinai pripažintą) mokslinę praktiką. Ji taip pat trumpai apžvelgė Lietuvos teismų praktiką bei atsakė į bendruomenės klausimus apie mokslinio tyrimo duomenų valdymą, atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą, galimus akademinės etikos pažeidimus.