2022-09-09

Lietuvos tyrėjai gilinosi į akademinės etikos reikalavimus piliečių moksle

2022 m. rugsėjo 8 d. Tarnyba organizavo nuotolinius mokymus tyrėjams, vadovaujantiems baigiamiesiems darbams ir (ar) disertacijoms, skirtus supažindinti su akademine etika piliečių moksle. Renginyje dalyvavo virš 30 akademinės bendruomenės narių.

Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė mokymų dalyviams pristatė gaires, sukurtas padėti organizuoti ir vykdyti piliečių mokslo tyrimų projektus. Šiomis gairėmis suteikiama galimybė išsamiau sužinoti apie šiuo metu egzistuojančius akademinės etikos užtikrinimo iššūkius piliečių moksle ir pateikiamos rekomendacijos, kaip išvengti galimų akademinės etikos pažeidimų inicijuojant ir vykdant piliečių mokslo tyrimų projektus.

Tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Julija Umbrasaitė pristatė sužaidybintus atvejus, padedančius geriau įsisavinti konkrečias mokslinių tyrimų etikos ir mokslinio sąžiningumo piliečių moksle aspektus, vedė diskusiją apie tai, kokie elgesio būdai yra tinkamiausi.

Bendruomenės nariai kėlė klausimus apie tai, kokia informacija, nors tiesiogiai netirianti žmonių kaip tyrimo subjektų, yra traktuojama kaip asmeninė informacija, kokiais atvejais ir kada turi būti pranešama apie galimus interesų konfliktus arba reikia nusišalinti, kaip vertinti studentų vykdomus mokslinius tyrimus ir ar jiems taikytini institucinės peržiūros imperatyvai ir pan.