2023-11-30

Susitikta su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomene

Š. m. lapkričio 29 dieną Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė ir dr. Birutė Liekė vedė seminarą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenei. Dr. Julija Umbrasaitė skaitė pranešimą apie akademinę etiką studijų procese, pristatydama akademinės etikos sąvokos įsitvirtinimą, akademinės etikos sistemos dalyvius bei nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūlos Lietuvoje tyrimą. Dr. Birutė Liekė kalbėjo apie plagiato ir neetiškos autorystės problematiką, supažindino su plagiato ir neetiškos autorystės tipais, pateikė plagiato pavyzdžių. Tarnybos darbuotoja taip pat pristatė dirbtinio intelekto akademinėje aplinkoje tarptautines aktualijas detaliau kalbėdama apie reglamentų dėl generatyvinio dirbtinio intelekto inžinerijos pagrindinius elementus, neišspręstus etinius klausimus dėl vis sudėtingesnių generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių, dirbtinio intelekto įrankių patikimumą bei patikimumą lemiančius veiksnius ir kt.

Seminaro dalyviai teiravosi apie tai, kokiose vyraujančiose mokslo srityse teikiamos nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugos, išsakė pamąstymus apie žmogaus ir dirbtinio intelekto bendraautorystę ir kt.

Seminare dalyvavo apie 20 akademinės bendruomenės narių.