2023-11-29

Bendradarbiavimas akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės apsaugos srityje

Š. m. lapkričio 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos valstybiniu patentų biuru. Šiuo bendradarbiavimu siekiama efektyviau skleisti informaciją, susijusią su intelektine nuosavybe akademinės etikos ir autorių teisių kontekstuose. Planuojama pagal poreikį ir kompetenciją kartu rengti aktualią informaciją, konsultuoti akademinės bendruomenės narius ir kitus asmenis susijusiais klausimais interneto svetainėje intelektine.lt, organizuoti įvairius renginius ir kt.

Išsami informacija apie intelektinę nuosavybę ir jos apsaugos galimybes teikiama: intelektine.lt.