×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2019-11-25

Pasauliniame mokslo forume diskutuota apie etiką ir atsakomybę

Lapkričio 20–23 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė dalyvavo Budapešte vykusiame 9-ajame pasauliniame mokslo forume „Science, Ethics and Responsibility“. Jį organizavo Vengrijos mokslų akademija kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, Tarptautine mokslo taryba ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Šiame forume nemažai dėmesio skirta mokslininko vaidmeniui visuomenėje, etikos svarbai atliekant mokslinius tyrimus ir viešinant jų rezultatus, mokslo žurnalistų indėliui stiprinant mokslininko ir visuomenės sąveiką. Pranešėjai pasigedo privalomo mokslinių tyrimų etikos dėstymo, pastebėjo lėtesnę etikos raidą lyginant su mokslo pažanga, kvietė skatinti mokslo diplomatiją, akcentavo pakartotinių publikacijų reikšmę užtikrinant mokslinių tyrimų patikimumą ir skatino skelbti neigiamus mokslinių tyrimų rezultatus siekiant tausiai panaudoti viešąsias lėšas. Taip pat pranešėjai atkreipė dėmesį į tyrimų sritis, kuriose etikos klausimai išlieka neišspręsti, nors tam poreikis akivaizdžiai formuojamas – robotika, dirbtinis intelektas, biotechnologijos.

Lapkričio 23 d. Vengrijos mokslų akademijos prezidentas László Lovász paskelbė 9-ojo pasaulinio mokslo forumo deklaraciją „Science Ethics and Responsibility“. Šiuo dokumentu raginama pripažinti mokslo vaidmenį visuomenei, tobulinti mokslinių tyrimų sąžiningumą skatinančius standartus, gerbti mokslo laisvę visuomenėje, kurioje laikomasi etikos standartų, ir stiprinti etikos ir atsakomybės principų įgyvendinimą per mokslo komunikaciją.