2019-12-02

Europos Taryba ragina aktyviau kovoti prieš sukčiavimą švietimo srityje

Lapkričio 28–29 d. Prahoje vyko Europos Tarybos organizuojama Švietimo etikos, skaidrumo ir sąžiningumo platformos 3-ioji plenarinė sesija, kurioje dalyvavo atstovai iš beveik 30 Europos valstybių. Lietuvą atstovavo Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė ir akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė.

Plenarinėje sesijoje diskutuota apie akademinę etiką kaip svarbią švietimo kokybės sudedamąją ir demokratiško dalyvavimo išraišką. Nemaža pranešimų dalis buvo skirta pristatyti įvairių šalių (pvz., Jungtinės Karalystės, Airijos) praktiką, susijusią su kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto pateikimu mokslo ir studijų institucijai kaip savo mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies), kito asmens vardu pateikto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto parengimu ir (ar) perdavimu, informacijos, skatinančios įsigyti mokslo ar studijų darbų projektus, skelbimu (dažnai žiniasklaidoje vadinamas rašto darbų pirkimu ir pardavimu). Europos Taryba skiria daug dėmesio šiam pažeidimui, kaip agresyviai menkinančiam švietimo kokybę ir pasitikėjimą švietimu. Europos Taryba rengia politines gaires atspindintį dokumentą, kuriuo skatins imtis aktyvesnių veiksmų kovojant prieš šią sukčiavimo formą.

Lietuvoje kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto pateikimas mokslo ir studijų institucijai kaip savo mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies), kito asmens vardu pateikto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto parengimas ir (ar) perdavimas, informacijos, skatinančios įsigyti mokslo ar studijų darbų projektus, skelbimas reglamentuotas Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnyje, kurį pavesta taikyti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai.

Plenarinėje sesijoje taip pat diskutuota ir apie kitas sukčiavimo formas, pvz., dokumentų ar jų dalies klastojimą, korupciją švietimo srityje.