2020-04-16

Mokslinių tyrimų sąžiningumas COVID-19 pandemijos metu išlieka svarbus

Balandžio 16 d. Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (angl. ENRIO) spaudos pranešime akademinė bendruomenė raginama nepamiršti mokslinių tyrimų etikos principų. ENRIO pabrėžia, kad mokslinių tyrimų sąžiningumas COVID-19 pandemijos metu išlieka svarbus atliepiant poreikį teikti įrodymais grįstas mokslinių tyrimų išvadas. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, pritardama ENRIO, ragina akademinę bendruomenę dėl visuomenės gerovės užtikrinimo laikytis aukščiausių mokslinio sąžiningumo standartų atliekant mokslinius tyrimus ir skelbiant jų rezultatus.

Tarnyba skelbia ENRIO spaudos pranešimo vertimo į lietuvių kalbą fragmentą:

COVID-19 pandemija paskatino atlikti daugiau mokslinių tyrimų medicinos ir kitose srityse. Valstybinės institucijos pasitiki tyrėjų surinktais duomenimis ir išvadomis, kuriomis jie gali užtikrintai pagrįsti svarbius valstybei sprendimus sveikatos priežiūros, ekonomikos ir visuomenės srityse. 

Neatidėliotinas poreikis suprasti ir įveikti pandemiją gali paskatinti tyrėjus paskubomis daryti išvadas siekiant nulemti sprendimų priėmimą. Tačiau toks elgesys negali būti laikomas pateisinimu atliekant mokslinius tyrimus. Kai kurie netinkamai suplanuoti moksliniai tyrimai jau buvo paskelbti įvairiuose šaltiniuose. Pasaulinėje žiniasklaidoje pasirodė prieštaringų ir neįrodytų tyrėjų įžvalgų, iš kurių kelios tuoj pat buvo atskleistos.

Akademinė bendruomenė nustatė taisykles, reglamentuojančias gerąsias recenzuojamų ir patikimų tyrimų nuostatas. Jų nesilaikymas sukeltų neigiamą poveikį moksliniams tyrimams: netinkami tyrimai iškraipytų mūsų žinias apie COVID-19 virusą ir kliudytų ar atidėtų mūsų pastangas sustabdyti pandemiją ir išgelbėti gyvybes. Tyrėjai turėtų atsakingai skelbti savo darbus socialinėse medijose ir žiniasklaidoje.

Mokslinių tyrimų sąžiningumo pažeidimas sumenkina kolegų, visuomenės ir valdžios pasitikėjimą mokslu. Visų pirma, mokslo ir studijų institucijos, kaip patikimos gerosios mokslinių tyrimų praktikos skleidėjos, turėtų būti ypač budrios, nustatydamos ir atskleisdamos nekokybiškas (netinkamas) ar nesąžiningas praktikas, kad apsaugotų visuomenę nuo pernelyg entuziastingų ar nesąžiningų tyrėjų.

 

Visas ENRIO spaudos pranešimas anglų kalba skelbiamas čia.