×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-04-01

Kviečiame dalyvauti tyrime “Atsakingo mokslo barometras 2020”

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba atlieka tyrimą „Atsakingo mokslo barometras 2020“. Šiuo tyrimu siekiama apžvelgti dabartinę mokslinių tyrimų atlikimo ir jų rezultatų skelbimo praktiką Lietuvos universitetuose, kolegijose ir mokslo institutuose akademinės etikos požiūriu. Tyrimo rezultatai papildys kas dvejus metus Lietuvos studentų sąjungos tyrimo „Akademinio sąžiningumo indeksas“ apie akademinio sąžiningumo įgyvendinimo praktiką aukštosiose mokyklose rezultatus. Abiejų tyrimų rezultatai leis išsamiau įvertinti akademinės etikos situaciją Lietuvoje.

Kviečiame doktorantus ir tyrėjus (tik dėstytojus, mokslininkus ir mokslo ir studijų institucijoje dirbančius kitus tyrėjus) dalyvauti tyrime „Atsakingo mokslo barometras 2020“ užpildant apklausą iki 2020 m. balandžio 10 d. el. būdu http://sgiz.eu/s3/6879d9074e25.

Iškilus klausimų ar pastebėjus klaidą, prašome susisiekti su Tarnybos vyriausiąja specialiste (vyriausiąja analitike) dr. Egle Ozolinčiūte el. p. egle.ozolinciute@etikostarnyba.lt.