×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-03-30

Kontrolierė išrinkta ENRIO Pereinamojo laikotarpio tarybos nare

Kovo 26–27 d. vyko Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (ENRIO) susitikimas nuotoliniu būdu, kuriame dalyvavo atstovai iš Austrijos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Airijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos, Norvegijos, Slovėnijos, Čekijos, Nyderlandų Karalystės, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Liuksemburgo ir kitų šalių.

Per ENRIO susitikimą diskutuota apie etiką socialiniuose ir humanitariniuose moksluose. Prie šios diskusijos prisijungė atstovai iš Norvegijos, Vokietijos, Suomijos, Šveicarijos ir Lietuvos. Diskusijos dalyviai apibendrino savo šalies pasiekimus skatinant etikos užtikrinimą socialiniuose ir humanitariniuose moksluose: vienose valstybėse paskelbtos gairės, kitose įvestos ir sankcijos (pavyzdžiui, Vokietijoje neįgyvendinus Gerosios mokslinių tyrimų praktikos gairių per 2 metus, mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija neskiria finansavimo mokslinei veiklai). Nemažai dėmesio skirta atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo svarbai. Virtualiame susitikime akcentuota, kad tik demokratinėje visuomenėje vyksta atviros diskusijos apie mokslinių tyrimų etiką ir jos pažeidimus.

Kovo 27 d. aptarti ENRIO kaip asociacijos steigimo klausimai. Norą tapti ENRIO steigėjais pareiškė 15 organizacijų, tarp kurių yra ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją Europoje dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, ENRIO kaip asociacijos steigimo procesas prasidės vėlyvą pavasarį.

Taip pat vieniems metams išrinkta ENRIO Pereinamojo laikotarpio taryba, kurią sudaro 8 nariai iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Slovėnijos, Lietuvos ir Suomijos. Lietuvą atstovaus akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė.