2020-09-25

Kontrolierė dalyvavo UNESCO regioninėje konsultacijoje

Rugsėjo 24 d. UNESCO organizavo Rytų Europos regioninę konsultaciją dėl Rekomendacijos apie atvirą mokslą. Joje dalyvavo įvairios suinteresuotosios šalys iš Rytų Europos – akademinė bendruomenė (ypač bibliotekų darbuotojai), politikos įgyvendintojai ir kiti atstovai. Į regioninę konsultaciją įsitraukė apie 150 dalyvių.

Regioninės konsultacijos metu pasidalinta įvairių valstybių praktika tiek nacionaliniu (pvz., strategijos ir kitos politinės nuostatos), tiek instituciniu (pvz., aukštųjų mokyklų pastangos ir pasiekimai) lygmenimis. Atviros diskusijos metu didelis dėmesys skirtas mokslinės veiklos rodiklių paieškai – siūlyta įtraukti kokybinius atviro mokslo rodiklius, modifikuoti mokslinės veiklos vertinimo modelius, kurti atviro mokslo skatinimo sistemas. Pastebėta, kad Rytų Europos valstybės padarė pažangą skatindamos atvirą prieigą prie mokslo publikacijų, tačiau tyrimo duomenų valdymo infrastruktūra, visuomenės įtrauktis į mokslinius tyrimus (angl. citizen science, dažnai vadinama kaip piliečių mokslas) yra menkai išplėtota. Kontrolierė Loreta Tauginienė pabrėžė, kad Rytų Europos valstybėse visuomenės įtrauktis į mokslinius tyrimus vyksta, tačiau dėl kalbinių skirtumų sunkiai atpažįstama, nesulaukia atitinkamo įvertinimo. Taip pat ji atkreipė dėmesį į galimus etinius iššūkius atliekant mokslinius tyrimus, į kuriuos visuomenė įtraukiama kaip lygiavertis tyrėjas.

Tarnyboje neseniai baigtas įgyvendinti COST programos lėšomis finansuotas projektas „Piliečių įgalinimo mokslas skatinant kūrybiškumą, mokslinį raštingumą ir inovacijas Europoje“, kuriame ypatingas dėmesys skirtas visuomenės įtraukčiai į mokslinius tyrimus. Šių metų pabaigoje pasirodys šio projekto lėšomis publikuota atviros prieigos knyga, kurioje analizuoti ir etiniai iššūkiai, susiję su informuoto asmens sutikimu. Siekiant toliau gilintis į šią problematiką, Tarnyboje pradedamas įgyvendinti Erasmus+ programos lėšomis finansuojamas projektas „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas“. Šiame projekte planuojama parengti gaires dėl mokslinių tyrimų etikos užtikrinimo įtraukiant visuomenę į mokslinius tyrimus.