×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-03-28

Kaip akademinė etika reglamentuojama Europoje?

Kovo 25 d. Mykolo Romerio universiteto su partneriais organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos administracinė teisė Europos Sąjungos kontekste“ kontrolierė dr. Loreta Tauginienė pristatė, kaip akademinė etika mokslinėje veikloje ir mokslo sklaidoje reglamentuojama Europos Sąjungoje. Ji pabrėžė, kad nors mokslinė veikla ir mokslo sklaida sulaukia ypatingo dėmesio dėl su jomis susijusio viešojo intereso, teisės normų akademinės etikos atžvilgiu pasigendama dėl aukštosioms mokykloms garantuojamos autonomijos ir savireguliacijos.

Pastebima, kad kai savireguliacija ir autokorekcija (savitaisa) tampa neefektyviomis, kai kuriose valstybėse kuriami tyrimų etikos mokslinėje veikloje ir mokslo sklaidoje priežiūros mechanizmai. Kontrolierė pateikė kelių Europos šalių – Danijos, Nyderlandų, Norvegijos – pavyzdžius apie tai, kokie nacionaliniai priežiūros mechanizmai jose buvo sukurti. Pavyzdžiui, Nyderlanduose patvirtintas Akademinės veiklos elgesio kodeksas (2004 m.; nuo 2018 m. – Mokslinių tyrimų sąžiningumo elgesio kodeksas), Norvegijoje – Mokslinių tyrimų etikos įstatymas (2006 m.; nuo 2017 m. – Mokslinių tyrimų etikos organizavimo įstatymas), Danijoje – Mokslinių tyrimų sąžiningumo elgesio kodeksas bei Mokslinių tyrimų pažeidimų įstatymas. Palyginti, Lietuvoje pirmosios akademinės etikos norminimo užuomazgos pastebimos 1991 m., kai Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme buvo įtvirtinta mokslininko atsakomybė: „Mokslininkas privalo laikytis mokslinės ir profesinės etikos normų“.

Kontrolierė pastebėjo, kad Lietuvoje skundų nagrinėjimo terminai nustatyti neatsižvelgiant į akademinės etikos pažeidimų pobūdį. Ji taip pat akcentavo, kad visose Europos šalyse, kuriose sukurti tyrimų etikos mokslinėje veikloje ir mokslo sklaidoje priežiūros mechanizmai, vadovaujamasi ir gerojo mokslo praktika, pavyzdžiui, kaip atliekamas tyrimas pasirenkant tinkamus tyrimo duomenų ir analizės metodus, kaip naudojamos kitų sukurtos žinios, kaip apie tai pasisako tarptautinės dalykinės asociacijos ir pan.

Su pranešimu kviečiame susipažinti čia (nuo 42 min. 30 sek.).