2022-02-28

Domimės, kaip mokslo ir studijų institucijos įgyvendina akademinės etikos priemones

Tarnyba pristato 2022 metų sausio–vasario mėn. vykdytos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) el. apklausos apie akademinės etikos priemonių įgyvendinimą rezultatus. Apklausos rezultatai leidžia sistemiškai įvertinti, kokias akademinės etikos priemones MSI įgyvendina ir kaip laikosi akademinės etikos nuostatų. Tarnybos istorijoje ši apklausa atlikta jau trečią kartą (anksčiau vykdyta 2020 m. ir 2021 metais). Šių metų apklausoje dalyvavo 44 iš 54 MSI (81 proc.).

Apklausos apžvalgoje nagrinėjama, kaip MSI 2021 metais sekėsi supažindinti savo bendruomenę su gairėmis ir (ar) perkelti gaires į savo vidaus dokumentus bei kiek MSI planuoja tam skirti dėmesį 2022 metais. Apžvalgoje taip pat nagrinėjama, kaip MSI įgyvendina Tarnybos 2020 m. paskelbtų Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių rekomendacijas kiekvienai MSI sudaryti Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetus. Kur įmanoma, 2022 m. apklausų rezultatai palyginami su ankstesnių metų apklausų rezultatais.

Apklausos rezultatai rodo, kad per pastaruosius metus MSI, ypač universitetai ir kolegijos, padarė didelę pažangą supažindindamos savo bendruomenes su įvairiomis gairėmis akademinės etikos srityje bei integruodamos jas į savo veiklą. Vienos aktualiausių gairių MSI bendruomenei išlieka Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2019 m. parengtos Publikavimo etikos gairės bei Tarnybos 2020 m. paskelbtos Rekomendacijos Lietuvos MSI dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo. Kaip galima tikėtis pandemijos laikotarpiu, 2021 m. MSI, ypač aukštosios mokyklos, daug dėmesio skyrė Tarnybos 2020 m. parengtų Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gairių įgyvendinimui.

Pažymėtina, kad nemaža MSI dalis (25 proc.) per gana trumpą laiką sudarė Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetus, o dar panašiai tiek pat (27 proc.) planavo tai padaryti 2022 metais. Tai rodo, kad MSI skiria vis didesnį dėmesį mokslinių tyrimų etikos užtikrinimui mokslinėje veikloje. Atkreiptinas dėmesys, kad gairių (ypač tokių kaip Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių bei Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo) perkėlimas dažnai yra daug pastangų, resursų ir laiko reikalaujantis procesas.

Kaip rodo apklausos rezultatai, MSI etikos komitetų gaunamų skundų dėl akademinės etikos pažeidimų skaičius per pastaruosius metus nuosekliai augo. Tai indikuoja efektyvų MSI bendruomenės veikimą neetiško elgesio atžvilgiu, ypač kai kuriuose universitetuose ir kolegijose. Žvelgiant į ateitį, vertėtų ir toliau stiprinti akademinės etikos infrastruktūrą MSI, ypač mokslinių tyrimų institutuose.

Kviečiame išsamiau susipažinti su apklausos apžvalga.