×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-06-23

Dėl anoniminių skundų nagrinėjimo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius) praneša, kad Akademinės etikos ir procedūrų tarnyboje (toliau – Tarnyba) padaugėjo gaunamų anoniminių skundų.

Kontrolierius dar 2013 metų pradžioje yra viešai paskelbęs, kad Tarnyboje anoniminiai skundai nenagrinėjami. Kontrolierius, gerai suprasdamas akademinės bendruomenės narių susirūpinimą dėl kitų požiūrio į juos ir darbo vietos išsaugojimo paviešinus vieną ar kitą akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimą, patikina, kad teisės aktai įpareigoja Tarnybą užtikrinti efektyvų ir konfidencialų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimą, taip pat garantuoti informacijos apie asmenis, kurie oficialiai suteikė tyrimui reikalingos informacijos, pageidavo būti įslaptinti ekspertai arba buvo nepagrįstai apkaltinti akademinės etikos pažeidimais, konfidencialumą.

Kontrolierius taip pat skatina akademinės bendruomenės narius kreiptis į Tarnybą pasikonsultuoti dėl skundo pateikimo tikslingumo ir užtikrina visišką konsultacijos konfidencialumą.