×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-06-18

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai – vieneri metai

2013 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. XII-39 „Dėl akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus paskyrimo“ dr. Vigilijų Sadauską paskyrė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi. Per šiuos metus buvo sukurta ir pradėjo veikti Akademinės etikos ir procedūrų tarnyba. Šiuo metu Tarnyboje dirba 6 darbuotojai.

Vykdydama savo funkcijas, Akademinės etikos ir procedūrų tarnyba siekia skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų, puoselėjant akademinės atsakomybės principus ir etiškas mokslines praktikas. Tarnyba domisi opiausiomis šiandienos problemomis akademinės etikos ir procedūrų srityje, siūlo šių problemų sprendimo būdus.