2023-11-24

Dalyvauta seminare-diskusijoje „Etiniai klausimai piliečių moksle: tarp uždarumo ir laisvės“

Š. m. lapkričio 24 d. Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Birutė Liekė dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto surengtame seminare-diskusijoje „Etiniai klausimai piliečių moksle: tarp uždarumo ir laisvės“. Ji supažindino seminaro dalyvius su Mokslinių tyrimų etikos ir mokslinių tyrimų sąžiningumo piliečių moksle gairėmis bei dalyvavo apvaliojo stalo diskusijoje. Diskusijoje buvo keliamos akademinės etikos reguliavimo, mokslo ir visuomenės sąveikos problemos. Svarstyta, kaip mokslo ir studijų institucijos, jų padaliniai galėtų labiau prisidėti prie piliečių mokslo skatinimo. Kalbėta, ar (kaip) turėtų būti tobulinamas akademinės etikos reguliavimas, kad piliečių mokslas būtų labiau įgalintas ir skatinamas. Buvo diskutuota ir kitais aktualiais akademinės etikos klausimais.

Seminare-diskusijoje dalyvavo apie 40 akademinės bendruomenės narių.