×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023.12.07

Doktorantai ir jų moksliniai vadovai domėjosi mokslinių tyrimų etika

Nuotr. Eglė Poteliūnė

Š. m. gruodžio 5 d. kontrolierė dr. Loreta Tauginienė lankėsi Druskininkuose vykstančiame doktorantūros konsorciumo tarptautiniame edukologijos mokslų seminare, kurį organizavo Vilniaus universitetas. Šiame seminare ji vedė interaktyvią paskaitą apie mokslinių tyrimų etiką tarptautiniams ir Lietuvoje studijuojantiems doktorantams bei jų moksliniams vadovams. Kontrolierė trumpai pristatė Tarnybos veiklą, pateikė etines dilemas keliančias atvejo studijas, susijusias su jaunųjų tyrėjų bendraautoryste ir komandiniu darbu atliekant mokslinius tyrimus. Kontrolierė taip pat kartu su paskaitos dalyviais analizavo vaizdo įrašo ištraukas ir dalijosi įžvalgomis.

 

2023.12.05

Susitikome su Kazimiero Simonavičiaus universiteto akademine bendruomene

Š. m. gruodžio 4 d. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė vedė seminarą Kazimiero Simonavičiaus universiteto akademinei bendruomenei. Tarnybos darbuotoja supažindino su UNESCO Generatyvinio dirbtinio intelekto švietime ir moksliniuose tyrimuose gairėmis, Komisijos ekspertų grupės švietimo ir mokymo srityje naudojamo dirbtinio intelekto ir duomenų klausimais galutine ataskaita bei Patikimo dirbtinio intelekto gairėmis. Buvo pristatytos dirbtinio intelekto sąvokos, pateikti mašininio bei generatyvinio dirbtinio intelekto pavyzdžiai. Kalbėta apie neišspręstus etinius klausimus: prieinamumą ir teisingumą, psichologinį poveikį, žmogaus intelektinį vystymąsi ir kt.

Seminaro dalyviai išsakė nuogąstavimus dėl studentų naudojamo „ChatGPT“, diskutavo dėl jų akademinėje bendruomenėje svarstomų sprendimų, kaip pasinaudoti generatyvinio dirbtinio intelekto teikiamais privalumais ir išvengti neetiško jo naudojimo.

2023.12.01

Akademinės bendruomenės narių su negalia konsultavimas

Akademinės bendruomenės nariai su negalia gali akademinės etikos klausimais kreiptis į Tarnybą gyvai arba elektroninių ryšių priemonėmis. Jie bus aptarnaujami jiems pritaikytoje aplinkoje – Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (nuo 2024 m. sausio 1 d. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje), Švitrigailos g. 10, Vilniuje. Esant poreikiui, bus pasitelkiami specialistai.

Siekiant užtikrinti sklandų aptarnavimą ir lygias galimybes užtikrinančias sąlygas asmenims su negalia, būtina išankstinė registracija Tarnybos el. p. info@etikostarnyba.lt arba telefonu +370 694 43992.

2023.11.30

Susitikta su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomene

Š. m. lapkričio 29 dieną Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė ir dr. Birutė Liekė vedė seminarą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenei. Dr. Julija Umbrasaitė skaitė pranešimą apie akademinę etiką studijų procese, pristatydama akademinės etikos sąvokos įsitvirtinimą, akademinės etikos sistemos dalyvius bei nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūlos Lietuvoje tyrimą. Dr. Birutė Liekė kalbėjo apie plagiato ir neetiškos autorystės problematiką, supažindino su plagiato ir neetiškos autorystės tipais, pateikė plagiato pavyzdžių. Tarnybos darbuotoja taip pat pristatė dirbtinio intelekto akademinėje aplinkoje tarptautines aktualijas detaliau kalbėdama apie reglamentų dėl generatyvinio dirbtinio intelekto inžinerijos pagrindinius elementus, neišspręstus etinius klausimus dėl vis sudėtingesnių generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių, dirbtinio intelekto įrankių patikimumą bei patikimumą lemiančius veiksnius ir kt.

Seminaro dalyviai teiravosi apie tai, kokiose vyraujančiose mokslo srityse teikiamos nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugos, išsakė pamąstymus apie žmogaus ir dirbtinio intelekto bendraautorystę ir kt.

Seminare dalyvavo apie 20 akademinės bendruomenės narių.

2023.11.29

Bendradarbiavimas akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės apsaugos srityje

Š. m. lapkričio 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos valstybiniu patentų biuru. Šiuo bendradarbiavimu siekiama efektyviau skleisti informaciją, susijusią su intelektine nuosavybe akademinės etikos ir autorių teisių kontekstuose. Planuojama pagal poreikį ir kompetenciją kartu rengti aktualią informaciją, konsultuoti akademinės bendruomenės narius ir kitus asmenis susijusiais klausimais interneto svetainėje intelektine.lt, organizuoti įvairius renginius ir kt.

Išsami informacija apie intelektinę nuosavybę ir jos apsaugos galimybes teikiama: intelektine.lt.

2023.11.24

Dalyvauta seminare-diskusijoje „Etiniai klausimai piliečių moksle: tarp uždarumo ir laisvės“

Š. m. lapkričio 24 d. Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Birutė Liekė dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto surengtame seminare-diskusijoje „Etiniai klausimai piliečių moksle: tarp uždarumo ir laisvės“. Ji supažindino seminaro dalyvius su Mokslinių tyrimų etikos ir mokslinių tyrimų sąžiningumo piliečių moksle gairėmis bei dalyvavo apvaliojo stalo diskusijoje. Diskusijoje buvo keliamos akademinės etikos reguliavimo, mokslo ir visuomenės sąveikos problemos. Svarstyta, kaip mokslo ir studijų institucijos, jų padaliniai galėtų labiau prisidėti prie piliečių mokslo skatinimo. Kalbėta, ar (kaip) turėtų būti tobulinamas akademinės etikos reguliavimas, kad piliečių mokslas būtų labiau įgalintas ir skatinamas. Buvo diskutuota ir kitais aktualiais akademinės etikos klausimais.

Seminare-diskusijoje dalyvavo apie 40 akademinės bendruomenės narių.

2023.11.23

Susitikta su SMK Aukštosios mokyklos bendruomene

Š. m. lapkričio 21 d. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė vedė seminarą apie dirbtinio intelekto akademinėje etikoje tarptautines tendencijas. Buvo apžvelgtos su dirbtiniu intelektu susijusios sąvokos, supažindinta su UNESCO parengtomis Generatyvinio dirbtinio intelekto švietime ir moksliniuose tyrimuose gairėmis, pristatytas generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo švietime reglamentavimas. Be to, supažindinta su Komisijos ekspertų grupės švietimo ir mokymo srityje naudojamo dirbtinio intelekto ir duomenų klausimais galutine ataskaita bei Patikimo dirbtinio intelekto gairėmis. Akademinės bendruomenės atstovai domėjosi, ar planuojamos rengti gairės susijusios su dirbtinio intelekto etika, ir bandė ieškoti atsakymų, kiek efektyvūs tam tikrų dirbtinio intelekto technologijų draudimai.

Seminare dalyvavo apie 30 akademinės bendruomenės narių.

2023.11.17

Tarnyba sveikina su Tarptautine studentų diena

2023.11.09

Aptartos atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo aktualijos

Š. m. lapkričio 8 d. Tarnybos atstovės su Lietuvos socialinių mokslų centro bendruomene gilinosi į jai aktualius atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo klausimus. Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė pristatė atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo poreikį ir prielaidas Lietuvoje, mokslinio tyrimo duomenų nuasmeninimo būdus. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė aptarė mokslinio tyrimo duomenų valdymo gerąją praktiką, mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano ypatybes.

Susitikimo metu aptarti bendruomenei aktualūs klausimai: etikos leidimo gavimo atvejai, informuoto asmens sutikimo, duomenų atvėrimo, autorystės nurodymo geroji praktika ir kt.

Susitikime dalyvavo apie 30 Lietuvos socialinių mokslų centro akademinės bendruomenės narių.

2023.10.23

Akademinis sąžiningumas ir dirbtinio intelekto iššūkiai

Tarnyba 2023 m. spalio 20 d. organizavo kasmetinę konferenciją „Etika akademinėje aplinkoje 2023“. Lietuvos studentų sąjungos atstovė Gabija Juzėnaitė, pristatydama akademinio sąžiningumo indekso rezultatus, pabrėžė, kad labiausiai paplitusios nesąžiningo elgesio formos naudojant užrašus, konspektus ir kitus literatūros šaltinius bei informacinių technologijų priemones per atsiskaitymus nuotoliniu būdu, o mažiausiai – dėstytojų papirkinėjimas pinigais ar dovanomis siekiant geresnio įvertinimo. Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Julija Umbrasaitė pristatė tyrimo „Nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūla Lietuvoje“ rezultatus, kurie parodė, kad nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugos aktyviuoju studijų laikotarpiu (2023 m. kovo ir balandžio mėn.) skelbiamos intensyviau: skelbimų skaičius buvo penktadaliu didesnis nei 2021 m. rugpjūčio mėn. atliktame tyrime. Taip pat tyrimo rezultatai rodo, kad tokiomis paslaugomis siūloma naudotis ne tik bakalauro, magistrantūros studentams, bet ir doktorantams. Kauno technologijos universiteto doc. dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė aptarė dirbtinio intelekto apibrėžimus, pristatė ChatGPT įrankio galimybes bei pateikė galimus sprendimo būdus, ką reikėtų daryti siekiant išvengti pažeidimų taikant dirbtinio intelekto technologijas.

Konferenciją tęsė diskusija, kurioje dalyvavo doc. dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė (Kauno technologijos universitetas), Lijana Savickienė (Vilniaus universiteto studentų atstovybė) bei doc. dr. Irma Šileikienė (Vilniaus kolegija). Diskusijos dalyvės dalijosi mintimis apie dirbtinio intelekto technologijų privalumus ir rizikas aukštajame moksle. Analizavo būtinas akademinio personalo ir studentų kompetencijas siekiant etiškai naudoti dirbtinio intelekto technologijas, aptarė etikos principus taikant dirbtinio intelekto technologijas.

Konferenciją pabaigė kontrolierė dr. Loreta Tauginienė pristatydama naujausius pokyčius mokslinių tyrimų etikos srityje, pvz., poreikį apsaugoti mokslinius tyrimus, tyrėjus, pranešėjus. Kontrolierė taip pat pristatė UNESCO rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms bei akademinei bendruomenei, kaip pasirengti etiškam dirbtinio intelekto technologijų naudojimui.

Nuotraukos: Tarnybos archyvas