×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2024.04.12

Susitikta su Vilniaus kolegijos akademine bendruomene

Š. m. balandžio 12 d. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė vedė seminarą Vilniaus kolegijos akademinei bendruomenei. Lektorė pristatė mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano bendrąją informaciją, kalbėjo apie atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą, informuoto asmens sutikimą. Seminaro metu taip pat buvo pristatytos Sąžiningo mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo gairės bei Tarnyboje atliktas tyrimas Mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniai aspektai.

Seminaro dalyviai teiravosi kaip tinkamai pateikti studentų darbų teorinėje dalyje schemas, lenteles, perkeltas iš įvairių teorinių veikalų, kuriais atvejais reikalingas informuoto asmens sutikimas dalyvauti tyrime ir kt.

Seminare dalyvavo virš 50 akademinės bendruomenės narių.

2024.04.10

Dr. Birutė Liekė išrinkta Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojų patikėtine

Š. m. balandžio 10 d. vyko Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) darbuotojų patikėtinio rinkimai. Rinkimai buvo organizuoti įvykus personalo kaitai institucijoje. Pasibaigus balsavimui bei suskaičiavus balso teisę turinčių Tarnybos darbuotojų atiduotus balsus, paaiškėjo rinkimų rezultatai – trejų metų kadencijai darbuotojų patikėtine buvo išrinkta dr. Birutė Liekė.

Tarnybos darbuotojų patikėtinio rinkimų komisijos pirmininkas dr. Andrius Puksas konstatavo, jog rinkimai, kuriuose varžėsi du kandidatai, vyko sklandžiai. Atidarius balsadėžę, negaliojančių ar sugadintų biuletenių neaptikta. Atiduoti savo balsų atvyko ir juos atidavė 100 proc. rinkimų teisę turinčių asmenų.

Naujoji Tarnybos darbuotojų patikėtinė savo pareigas pradeda eiti nuo šios naujienos viešo paskelbimo.

2024.03.27

Dr. Reda Cimmperman paskirta naująja Akademinės etikos ir procedūrų kontroliere

Nuo š. m. kovo 27 d. darbą pradeda naujoji Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Reda Cimmperman.

2024.02.20

Tarnybos atstovė skaitė pranešimą LieDM seminare apie dirbtinį intelektą

Š. m. vasario 13 d. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė skaitė pranešimą LieDM organizuotame seminare apie generatyvinio dirbtinio intelekto etiką dėstyme. Jo metu kalbėta apie dirbtinio intelekto reglamentavimą, generatyvinio dirbtinio intelekto žinomumą bei taikymą Lietuvoje, neišspręstas etines problemas. Seminaro dalyviai domėjosi, ar „ChatGPT“ yra veiksmingas įrankis formuojant užklausas lietuvių kalba, ką reiškia naudotojų gerovės apsauga ir kaip dirbtinio intelekto įrankiai gali jai pakenkti.

Seminare dalyvavo daugiau nei 250 dalyvių.

2024.01.31

Susitikome su Šiaulių valstybinės kolegijos akademine bendruomene

Š. m. sausio 30 d. Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė ir dr. Birutė Liekė vedė seminarą Šiaulių valstybinės kolegijos akademinei bendruomenei. Dr. Birutė Liekė skaitė pranešimus apie atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą, etikos leidimo gavimo atvejus bei informuoto asmens sutikimą. Pranešėja aptarė pokyčius šioje srityje, pristatė atliekamiems moksliniams tyrimams taikomus bendruosius bei specialiuosius atitikties mokslinių tyrimų etikai principus, nurodė atvejus, kai reikia gauti etikos leidimus, pateikė informuoto asmens sutikimo pavyzdžių ir kt. Dr. Julija Umbrasaitė aptarė mokslinio tyrimo duomenų valdymo gerąją praktiką, mokslinio tyrimo duomenų nuasmeninimo būdus, duomenų atvėrimą. Seminare buvo pristatyta kontrolieriaus patvirtinto mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano pavyzdinė forma, pateikti mokslinio tyrimo duomenų valdymo planų pavyzdžiai.

Seminaro dalyviai teiravosi apie atitikties mokslinių tyrimų etikai leidimų gavimą tiriant organizacijas. Dalyviai taip pat domėjosi, kaip užtikrinti, kad tyrėjai kreiptųsi dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo, kaip institucijos turėtų užtikrinti duomenų saugojimo infrastruktūrą ir duomenų apsaugą ir kt.

2024.01.29

Susitikta su Klaipėdos valstybinės kolegijos akademine bendruomene

Š. m. sausio 19 ir 26 d. Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė ir dr. Birutė Liekė vedė seminarus Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinei bendruomenei. Dr. Julija Umbrasaitė skaitė pranešimus tema „Pažeidimai, susiję su tyrimo duomenimis“ ir „Mokslinio tyrimo duomenų valdymo planas“. Dr. Birutė Liekė supažindino seminaro dalyvius su mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniais aspektais. Buvo pristatytos „Sąžiningo mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo gairės” (angl. Guidelines for integrity in research and business collaboration) bei Tarnybos 2023 m. atliktas tyrimas „Mokslo ir verslo bendradarbiavimo etiniai aspektai”. Seminaro metu kalbėta apie autorystės, nusižengimų, interesų konfliktų, tyrimo vykdymo ir kt. etinius iššūkius, kurie kyla bendradarbiaujant mokslui ir verslui. Seminaro dalyviai domėjosi plagiato, saviplagiato problematika, taip pat autorių teisėmis, studentams taikomais mokslinio tyrimo duomenų valdymo reikalavimais, socialiniuose moksluose dažniausiai pasitaikančiais etikos pažeidimais ir kt.

Seminaruose dalyvavo atitinkamai 80 ir 97 dalyviai.

2024.01.22

Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė baigia kadenciją

Baigdama savo penkerių metų darbą Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba), apibendrinu pokyčius, kurie buvo reikšmingi tiek Tarnybos veiklai ir komandai, tiek akademinei bendruomenei. Pirmiausia, formuojantis teismų praktikai buvo tobulinama Tarnybos veikla skundų nagrinėjimo srityje, atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo bei Tarnybos nuostatų pakeitimai. Antra, išsamiau susipažinus su akademinės etikos būkle Lietuvoje ir gerosiomis tarptautinėmis praktikomis, buvo gilinamasi į sudėtingesnes akademinės etikos sritis atliekant tyrimus, parodant orientyrą į tai, kokius akademinės etikos standartus kiekviena mokslo ir studijų institucija turėtų įgyvendinti kurdama akademinės etikos kultūrą. Trečia, žvelgiant į svarbiausius Tarnybos komandos darbus, galima konstatuoti, kad esminiu įvykiu mokslinių tyrimų etikos ir mokslinio sąžiningumo srityje tapo Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės.

Tarnyba išliko atvira akademinei bendruomenei konsultuodama, platindama naujienlaiškius, vesdama mokymus ir seminarus, kviesdama į savo kasmetines konferencijas. Tarnyba prisijungė prie tarptautinių tinklų, iš kurių vieną įsteigė kartu su Europos kolegomis, siekdama dalytis gerąja patirtimi ir prisidėdama prie nacionalinės teisėkūros.

Kaip ir kiekvienai organizacijai, Tarnybai teko patirti nemažai iššūkių. Jų dalį pavyko įveikti modernėjant – diegiant įvairias informacines sistemas bei naudojantis elektroninėmis ir kitomis paslaugomis, gerinant darbo sąlygas.

Dėkoju akademinei bendruomenei bei visiems, dalykiškai palaikiusiems Tarnybos veiklą ir komandą bei prisidėjusiems prie to, kokia šiuo metu Tarnyba yra.

2024 m. darbą pradės naujas (-a) Tarnybos vadovas (-ė), kuriam (-iai) linkiu kantrybės ir ryžto įgyvendinant savo sumanymus.

 

Loreta Tauginienė

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė

2019–2024 m.

2024.01.19

Kviečiame dalyvauti tyrime „Atsakingo mokslo barometras 2024“

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba atlieka tyrimą „Atsakingo mokslo barometras 2024“. Šiuo tyrimu siekiama apžvelgti mokslinių tyrimų atlikimo ir jų rezultatų skelbimo praktiką Lietuvos universitetuose, kolegijose ir mokslinių tyrimų institutuose akademinės etikos atžvilgiu. Šis tyrimas atliekamas jau trečią kartą.

Kviečiame doktorantus ir tyrėjus (mokslo ir studijų institucijose dirbančius dėstytojus, mokslininkus ir kitus tyrėjus) dalyvauti tyrime „Atsakingo mokslo barometras 2024“ užpildant apklausą iki 2024 m. vasario 19 d. el. būdu: https://survey.alchemer.eu/s3/90667638/c03e61cc406b.

Iškilus klausimų ar pastebėjus klaidą, prašome susisiekti su Tarnybos patarėja (vyriausiąja analitike) dr. Julija Umbrasaite el. p. julija.umbrasaite@etikostarnyba.lt.

2024.01.18

Skelbiamas antrą kartą konkursas į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas

Lietuvos mokslo taryba kviečia mokslininkus, mokslo ir studijų institucijas, mokslininkams ir kitiems tyrėjams atstovaujančias asociacijas siūlyti kandidatus į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas. Mokslininkai gali patys siūlyti savo kandidatūras.

Dokumentai teikiami el. p. info@lmt.lt iki š. m. vasario 9 d. 16 val.

Daugiau informacijos apie konkursą skelbiama čia.

2023.12.28

Dr. Julija Umbrasaitė išrinkta Tarnybos darbuotojų patikėtine

Š. m. gruodžio 27 d. vyko Tarnybos darbuotojų patikėtinio rinkimai. Pasibaigus balsavimui bei suskaičiavus balso teisę turinčių Tarnybos darbuotojų atiduotus balsus, paaiškėjo rinkimų rezultatai – trejų metų kadencijai darbuotojų patikėtine buvo išrinkta dr. Julija Umbrasaitė.

Tarnybos darbuotojų patikėtinio rinkimų komisijos pirmininkas dr. Andrius Puksas konstatavo, jog rinkimai, kuriuose varžėsi du kandidatai, vyko sklandžiai. Atidarius balsadėžę, negaliojančių ar sugadintų biuletenių neaptikta. Atiduoti savo balsų atvyko ir juos atidavė 85,71 proc. rinkimų teisę turinčių asmenų.

Naujoji Tarnybos darbuotojų patikėtinė savo pareigas pradeda eiti nuo šios naujienos viešo paskelbimo.