×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023.05.30

Susitikta su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bendruomene

Š. m. gegužės 30 d. Tarnybos darbuotojos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bendruomenei vedė nuotolinį seminarą „Akademinės etikos subtilybės moksle“. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė supažindino seminaro dalyvius su akademine etika piliečių moksle. Buvo pristatytos Mokslinių tyrimų etikos ir sąžiningumo piliečių moksle gairės. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė pristatė pranešimą apie pažeidimus, susijusius su tyrimo duomenimis. Dalyviai nagrinėjo žaidybinę situaciją apie duomenų valdymą ir rezultatų verifikavimą. Jie taip pat domėjosi autorystės problematika.

Šiame seminare dalyvavo daugiau kaip 70 dalyvių.

2023.05.24

Įvyko projekto „Bridge“ seminarai apie sąžiningą mokslo ir verslo bendradarbiavimą

Š. m. gegužės 17 ir 23 d. Tarnybos ir Lietuvos socialinių mokslų centro atstovai vedė projekto „Bridge“ nuotolinius seminarus apie mokslo ir verslo sąžiningo bendradarbiavimą. Seminaruose dalyvauti buvo kviečiami tyrėjai, dėstytojai, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai bei jų vadovai.

Projektą „Bridge“ ir jo metu parengtus mokymo(si) išteklius seminarų dalyviams pristatė dr. Sandra Krutulienė (Lietuvos socialinių mokslų centras). Tarnybos atstovė dr. Julija Umbrasaitė supažindino seminarų dalyvius su Mokslo ir verslo sąžiningo bendradarbiavimo gairėmis. Gegužės 17 d. seminaro metu buvo nagrinėjamas interesų konflikto scenarijus, kurį pristatė dr. Julija Umbrasaitė. Gegužės 23 d. Sonata Vyšniauskienė (Lietuvos socialinių mokslų centras) supažindino seminaro dalyvius su tema „Abejotina mokslinė veikla ir akademiniai pažeidimai – kaip išvengti?“. Dalyviai sprendė žaidybinę situaciją apie mokslinio tyrimo duomenų falsifikavimą.

Šiuose seminaruose dalyvavo daugiau kaip 40 dalyvių.

2023.05.23

Susitikta su Klaipėdos universiteto Senato nariais

Š. m. gegužės 19 d. Tarnybos darbuotojai viešėjo Klaipėdos universitete, kur Senato nariams pristatė aktualius akademinės etikos klausimus. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė aptarė akademinės etikos kultūros skatinimo klausimus: apžvelgė akademinės etikos sąvokos įtvirtinimą teisės aktuose, akademinės etikos  sistemos dalyvius, Tarnybos funkcijas. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė pristatė akademinės bendruomenės – tyrėjų ir dėstytojų – atsakomybę Europos Sąjungos kontekste. Buvo apžvelgtos Europos Komisijos bei Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos rekomendacijos susijusiais klausimais ir kiti svarbūs dokumentai šioje srityje. Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė aptarė kylančius akademinė etikos nuostatų kaitos klausimus. Pastarieji itin svarbūs mokslo ir studijų institucijoms, ketinančioms atnaujinti akademinės etikos kodeksus, siekiant parengti juos kuo aiškesnius ir išsamesnius.

Senato nariai įsitraukė į diskusiją, kurioje aptarė akademinės etikos pažeidimų atvejus, išsakė problemas, susijusiais su mokslo sklaida, ir kt.

Nuotraukos iš Tarnybos archyvo

2023.05.17

Susitikome su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojais

Š. m. gegužės 16 d. įvyko nuotolinis susitikimas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojais. Susitikimo metu Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Julija Umbrasaitė pristatė akademinės etikos studijų procese ypatumus bei Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gaires. Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Birutė Liekė supažindino susitikimo dalyvius su objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo metodais bei su vaizdų plagiato atvejais ir būdais jų išvengti. Dalyviai labai aktyviai domėjosi, kaip teisingai cituoti vaizdus, ar (kaip) galima cituoti vaizdus mokymosi tikslais, ar vertėtų taikyti tokius pačius kriterijus, kai studentus vertina kiti studentai ir kai vertina dėstytojas, ar skiriasi studentų, turinčių specialiųjų poreikių, vertinimas ir kt.

Susitikime dalyvavo daugiau kaip 150 dėstytojų.

2023.05.15

Aptartos akademinės etikos aktualijos su etikos komitetais

Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Birutė Liekė

Š. m. gegužės 12 d. kontrolierė dr. Loreta Tauginienė susitiko su mokslo ir studijų institucijų etikos komitetais. Susitikimo metu Tarnybos atstovės pristatė akademinės etikos aktualijas. Vyriausioji analitikė dr. Julija Umbrasaitė paaiškino, kokie yra akademinės etikos pažeidimai, susiję su mokslinio tyrimo duomenimis, ir kokiomis priemonėmis galima juos nustatyti (pvz., naudojant tam skirtas specialias informacines technologijas) ir preventyviai valdyti (pvz., pateikiant mokslinio tyrimo duomenų valdymo planą). Vyriausioji analitikė dr. Birutė Liekė aptarė tarptautines tendencijas akademinės etikos srityje, susijusias su dirbtiniu intelektu grįstų technologijų naudojimu. Pranešėja apibendrino Patikimo dirbtinio intelekto etikos gaires, Komisijos ekspertų grupės švietimo ir mokymo srityje naudojamo dirbtinio intelekto ir duomenų klausimais galutinę ataskaitą ir kitus dokumentus šioje srityje. Kontrolierė pristatė informaciją apie kylantį poreikį taikyti pranešėjų apsaugą ir netrukus pasirodysiantį Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo parengtą Pranešėjų apsaugos vadovą.

 

Susitikimo metu savo gerosiomis patirtimis taip pat dalijosi atstovai iš Vilniaus kolegijos, Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto.

Nuotraukos iš Tarnybos archyvo

2023.05.10

Kviečiame į „Bridge“ projekto tarptautinę konferenciją

2023 m. gegužės 18 d. „Bridge“ projekto partneriai Chersono nacionalinis technikos universitetas (Ukraina) ir Upsalos universitetas (Švedija) nuotoliniu būdu organizuoja konferenciją apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje. Šioje konferencijoje bus nagrinėjamas platus spektras klausimų, susijusių su akademiniu sąžiningumu, mokslinių tyrimų etika, verslo etika ir piliečių mokslo etika. Daugiau informacijos apie renginį ir išsamią programą rasite čia.

Registracijos nuoroda: https://uu-se.zoom.us/webinar/register/WN_161o74ycSYme0OqpoWYqkQ#/registration

Kviečiame dalyvauti.

2023.04.28

Tarnyba kviečia į seminarą „Mokslo ir verslo sąžiningo bendradarbiavimo gairės“

Kviečiame tyrėjus, dėstytojus, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentus bei jų vadovus š. m. gegužės 17 ir (ar) 23 dienomis dalyvauti projekto „BRIDGE“ komandos organizuojamuose nuotoliniuose seminaruose apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir su juo susijusius etinius klausimus. Išsami programa čia.

Seminarų pradžia 11 val. Seminarai vyks Zoom platformoje. Seminaro trukmė – 1 val.

Būtina išankstinė registracija. Registracija stabdoma likus 1 dienai iki seminaro pradžios. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams 1 dieną prieš renginį.

Seminarai vyks lietuvių kalba. Bus daromas seminaro vaizdo įrašas, kuris bus įkeltas „BRIDGE“ projekto tinklalapyje: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-project-conferences-presentations/.

2023.03.28

Projekto „Bridge“ mokymai akademinei bendruomenei Švedijoje

Nuotraukos iš projekto BRIDGE archyvo

Š. m. kovo 20–24 d. projekto „Bridge“ partneriai organizavo mokymus Švedijoje, Upsalos universitete. Mokymų metu Tarnybos darbuotojos dr. Julija Umbrasaitė bei dr. Birutė Liekė pristatė Tarnybos kartu su projekto partneriais rengiamą mokymo(si) modulį „Piliečių mokslas ir etika“. Tai 10 valandų trukmės modulis, susidedantis iš 10 temų: piliečių mokslas, institucinė peržiūra, galios balansas, interesų konfliktas, informuoto asmens sutikimas, privatumas ir konfidencialumas, technologijų naudojimas, tyrimo duomenų valdymas ir rezultatų verifikavimas, intelektinė nuosavybė ir etiškas publikavimas. Kiekvienai temai skirta po vieną valandą. Modulyje pateikta mokomoji medžiaga remiasi Mokslinių tyrimų etikos ir mokslinio sąžiningumo piliečių moksle gairėmis (angl. Guidelines for Research Ethics and Research Integrity in Citizen Science). Taip pat pateikiama papildoma literatūra, vaizdo įrašai, žaidybiniai atvejai – vinjetės, testai ir pan.

Mokymų metu magistrantai supažindinti su piliečių mokslo etiniais aspektais bei viena iš modulyje numatytų temų – tyrimo duomenų valdymu ir rezultatų verifikavimu.

2023.03.27

Asmens duomenų apsauga viešinant kontrolieriaus sprendimus

2023 m. kovo 23 d. Mykolo Romerio universiteto su partneriais organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Administracinė teisė ir asmens duomenų apsauga“ kontrolierė dr. Loreta Tauginienė skaitė pranešimą apie duomenų nuasmeninimo svarbą ir būdus moksliniuose tyrimuose ir duomenų nuasmeninimo taikymo praktiką kontrolieriaus sprendimuose. Ji pažymėjo, kad Tarnybos interneto svetainėje skelbiami kontrolieriaus sprendimai nuasmeninami anoniminimo būdu. Toks būdas pasirinktas neatsitiktinai – Tarnyba tuo siekia, kad akademinė bendruomenė didesnį dėmesį atkreiptų į neetiško elgesio būdus, kurie konstatuojami kontrolieriaus sprendimais, nei į asmenis, padariusius akademinės etikos pažeidimus.

Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad akademinė bendruomenė turėtų kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kai kyla klausimai dėl asmens duomenų apsaugos užtikrinimo akademinės, meninės saviraiškos tikslais.

Su pranešimu kviečiame susipažinti čia (nuo 3 val. 10 min.).

2023.03.17

Gimnazistai domėjosi akademine etika

Nuotr. Birutė Liekė

Š. m. kovo 16 d. kontrolierė dr. Loreta Tauginienė ir vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Birutė Liekė svečiavosi Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. Pamokoje buvo skaitomas Tarnybos pranešimas apie akademinę etiką, t. y. tai, ką svarbu žinoti kiekvienam (-ai) mokiniui (-ei) prieš įstojant į aukštąją mokyklą. Gimnazistai domėjosi, ar etiška naudoti dirbtinį intelektą studijose, ar yra nustatytos plagiato tolerancijos ribos, ar galima paskolinti savo darbą klasės draugui (-ei) ir pan. Pamokoje dalyvavo apie 50 gimnazistų.