×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2016-03-16

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Seime pristato 2015 m. Tarnybos ir Kontrolieriaus veiklos ataskaitą

2016 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas pristato 2015 m. Kontrolieriaus ir Tarnybos veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje. Kontrolierius teikia statistinius duomenis apie akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų situaciją Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, apžvelgiamos problemos, su kuriomis susiduria Tarnyba atlikdama nustatytas funkcijas, teikiami siūlymai, kaip gerinti Tarnybos darbo efektyvumą ir tobulinti teisės aktus.